Traži

Vatican News
život život 

Prije tri godine osnovan je Dikasterij za laike, obitelj i život

Dikasterij je osnovan 2016. godine i preuzeo je nadležnosti koje su pripadale Papinskom vijeću za laike i Papinskom vijeću za obitelj, čije je pak djelovanje prestalo.

Amedeo Lomonaco, Ivica Hadaš - Vatikan

Dikasterij za laike, obitelj i život koji je papa Franjo osnovao 2016. godine, apostolskim pismom „Sedula Mater“ u obliku motu proprija, preuzeo je nadležnosti koje su prethodno pripadale Papinskom vijeću za laike i Papinskom vijeću za obitelj, čije je pak djelovanje prestalo.

Crkva, brižna majka, uvijek je stoljećima vodila brigu i s poštovanjem se odnosila prema laicima, obitelji i životu, očitujući ljubav milosrdnog Spasitelja prema čovječanstvu – piše u dokumentu u kojem se također ističe – Hitno želimo osigurati da dikasteriji Rimske kurije budu oblikovani u skladu s prilikama našega vremena i da se prilagode potrebama opće Crkve. Osobito mislimo na laike, obitelj i život kojima želimo dati potporu i pomoć kako bi bili živo svjedočanstvo evanđelja u našem vremenu te izraz Otkupiteljeve dobrote.

Dikasterij je nadležan u stvarima koje pripadaju Apostolskoj Stolici u promicanju života i apostolata vjernika laika, za pastoralnu brigu mladih, obitelji i za njezino poslanje prema Božjem planu, te za zaštitu i potporu ljudskog života – piše u apostolskom pismu „Sedula Mater“ i napominje se – Među posebnim su djelatnostima dikasterija one za promociju i organizaciju međunarodnih konferencija i drugih inicijativa koje se odnose na apostolat laika, na mlade, na brak, obitelj i život u crkvenom kontekstu, te na ljudske i društvene uvjete laikata, mladih, obitelji i ljudskog života u društvu.

Osim toga, dikasterij je zadužen za pokretanje i poticanje promoviranja zvanja i poslanja vjernika laika u Crkvi i u svijetu, kao pojedinaca, bračnih parova, i članova koji pripadaju udrugama, pokretima i zajednicama – piše u dokumentu, a navodi se također da se zalaže za otvaranje obitelji posvojenju i skrbi za djecu, te brizi za starije osobe, surađujući s građanskim ustanovama kako bi podupirale takva djela.   

Pročelnik dikasterija je kardinal Kevin Farell koji se rodio u Irskoj 1947. godine, a zaređen je za svećenika 1978. godine. Tajnik je dikasterija otac Alexandre Awi Mello. Dikasterij je izravno povezan s Papinskim teološkim institutom Ivan Pavao II. koji se bavi proučavanjem braka i obitelji, te s Papinskom akademijom za život.

17 kolovoza 2019, 14:57