Traži

Vatican News
Kardinal João Braz de Aviz, prefekt Kongregacije za ustanove posvećenog života Kardinal João Braz de Aviz, prefekt Kongregacije za ustanove posvećenog života 

Vatikan: Objavljena uputa 'Ordo virginum'

Smjernice i poticaj biskupima, posvećenim djevicama i ženama u formaciji

Cecilia Seppia, Ivica Hadaš - Vatikan

Prošlo je gotovo 50 godina otkako je 1970. godine blaženi Pavao VI. objavio dokument 'Ordo virginum', pa do danas kada je Kongregacija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života objavila uputu 'Ecclesia Sponsae Imago', dokument koji je plod sinodalnog rada kojem je svrha biskupima, posvećenim djevicama i ženama u formaciji dati smjernice i poticaj.

Tekst polazi od duboke povijesne razrade koja gleda na simbole, obrede, običaje želeći dati novi poticaj u potpuno izmijenjenim okolnostima tom posebnom obliku posvećenja koji omogućava ženama da ostanu u svojim redovitim životnim prilikama, a da nužno ne moraju nositi uniformu koja je stoljećima imala iznenađujuću snagu privlačnosti, otkrivajući bogatstvo za cijelu Crkvu. Kardinal se João Braz de Aviz, prefekt Kongregacije za ustanove posvećenog života, nada da će 2020. godine to bogatstvo moći slaviti u Rimu zajedno s Papom na velikom međunarodnom susretu.

Tijekom 'Godine posvećenoga života' između ostaloga osjetno se na pet kontinenata povećao broj posvećenih djevica, iznad pet tisuća, a porasli su i zahtjevi Svetoj Stolici dijecezanskih biskupa kojima je povjerena pastoralna skrb za 'Red djevica' kako bi on mogao zadržati svoj identitet poštujući, pa i vrednujući raznolikost kulturnih prilika u kojima se izražava stara karizma i uzimajući u obzir mjesne prilike. Tajnik Kongregacije za ustanove posvećenog života, biskup José Rodríguez Carballo, predstavljajući upute, istaknuo je tri točke na kojima se tekst razvija.

Prva se odnosi na poziv i svjedočenje 'Reda djevica', te kreće od biblijskih i kristoloških temelja posvećenog djevičanstva, predstavljajući karizmu, duhovnu dimenziju i oblik života koji su prihvatile žene koje pripadaju tom redu. Uputa naglašava potpunu besplatnost i marijanski oblik tog poziva, podsjećajući da je kroz djevičansko posvećenje, žena postala „eshatološki znak Crkve, zaručnica Kristova”. Djevice su prvenstveno pozvane slijediti Krista, prihvaćajući Njegov način života u djevičanstvu, siromaštvu i poslušnosti. One se posvećuju molitvi, pokori i djelima milosrđa, nikada ne zanemarujući apostolat i prihvaćajući evanđelje kao osnovno pravilo svojeg života kako bi „postale bližnje” ljudima vlastitog vremena, osobito siromašnima i potrebitima. Posvećene djevice mogu živjeti same ili u obitelji, zajedno s drugim posvećenim osobama i u svim prilikama koje omogućuju još bolje izražavanje njihova poziva.

Drugi dio teksta posvećen je crkvenom oblikovanju 'Reda djevica' u mjesnim Crkvama i u općoj Crkvi, a usredotočuje se na praktične primjene ukorjenjivanja u biskupiji koje mora stvoriti vezu ljubavi, zajedništva i pripadnosti. Posvećena se žena mora osjetiti kao kći mjesne Crkve, dijeliti njezinu povijest svetosti, doprinositi njezinoj izgradnji i poslanju, a Crkva je mora poduprijeti na različite načine. U tom dijelu teksta propisuje se također sve što se odnosi na trajnost, premještaje u druge biskupije i na moguće osnivanje zaklada radi materijalne potpore redu.

Treći dio dokumenta odnosi se na izbor zvanja i formaciju pod duhovnim i pedagoškim vidikom. Naglasak je na ulozi dijecezanskog biskupa koji je odgovoran za razlučivanje poziva onih koje razmišljaju o pozivu i stvarnih kandidatica; osigurati da svaka može dobiti prikladnu početnu formaciju; voditi izbor prema ostvarenju koje je povezano s pripuštanjem posvećenju; predsjedati slavlje, te potom pratiti i podupirati put trajne formacije posvećenih.

Ponovna ponuda tog oblika života u Crkvi čini se zastarjelom, ali to je čin povjerenja u djelovanje Duha koji vodi mnoge žene da prihvate i tumače taj poziv u svjetlu puta koji je prošla Crkva tijekom stoljećǎ i prema potrebama trenutnih povijesnih okolnosti; riječ je o istinskom putu posvećenja, privlačnom i zahtjevnom – istaknuo je tajnik Kongregacije, biskup Carballo.

To je privlačan izazov koji također želi vrednovati i bolje shvatiti prisutnost žena u Božjem narodu i u Crkvi. Uputa 'Ecclesiae Sponsae Imago' želi pomoći otkriti ljepotu toga poziva i pomoći pokazati ljepotu Gospodina koji preobražava život mnogih žena koje svakodnevno žive to iskustvo – zaključio je prefekt Kongregacije za ustanove posvećenog života, kardinal João Braz de Aviz.

05 srpnja 2018, 17:11