Traži

Vatican News
Naftna platforma Naftna platforma 

Sveta Stolica o iskorištavanju mineralnih sirovina u moru

Stalni promatrač Svete Stolice pri Organizaciji ujedinjenih naroda, nadbiskup Bernardito Auza, govorio je u drugom dijelu godišnjega zasjedanja Međunarodne vlasti za morsko dno, koje je započelo u ožujku, te iznio stajalište Svete Stolice o ekstrakcijskom djelovanju u morima

Sveta Stolica podupire nastojanja oko međunarodne regulacije iskorištavanja mineralnih sirovina u morima, kako bi se zaštitilo to zajedničko blago čovječanstva. Razumljiva je, naime, potreba većih mineralnih izvora da bi se odgovorilo na sve veću potražnju, ali nesigurnost i opasnosti kojima te nove ekstrakcijske aktivnosti podvrgavaju morsko dno traže temeljitije istraživanje i raspravu kako bi ih se svelo na minimum, te ublažile ili potpuno uklonile negativne posljedice – istaknuo je nadbiskup Bernardito Auza, stalni promatrač Svete Stolice pri Organizaciji ujedinjenih naroda, govoreći na 24. godišnjem zasjedanju Međunarodne vlasti za morsko dno (International Seabed Authority - Isa), koje se ovoga tjedna održavalo u Kingstonu, na Jamajci.

Napredak prema regulaciji iskorištavanja morskoga dna

U svojem je izlaganju nadbiskup Auza, koji je sudionicima prenio pozdrav pape Franje, pozitivno ocijenio napredak postignut u raspravi o normativnim, financijskim, tehnološkim, društvenim i okolišnim izazovima koje postavljaju aktivnosti na morskom dnu. Također je privukao pozornost na neke točke koje Sveta Stolica smatra bitnima u regulaciji iskorištavanja tih izvora.

Dati prednost zaštiti ljudskoga života i morske sredine

Ta bi regulacija – po mišljenju vatikanskoga izaslanstva – prije svega trebala uzeti u obzir utjecaj ekstrakcijskih aktivnosti na život i prehrambene izvore obalnoga stanovništva. Zaštita ljudskoga života i morske sredine treba imati prednost pred gospodarskim i trgovačkim razmišljanjima – napomenuo je nadbiskup Auza.

Procijeniti odnos između troškova i blagodati

Sveta Stolica, osim toga, traži veću jasnoću u utvrđivanju troškova koje kompanije koje crpe izvore trebaju platiti kako bi nadoknadile štete prouzročene u zaštićenim područjima. U tom smislu valja analizirati opći utjecaj tih aktivnosti, i to dugoročno, prije nego se otvore nova crpilišta. Odnosno, riječ je o tomu da se pozorno procijeni odnos između troškova i blagodati.

Učiniti djelotvornom suradnju svih zainteresiranih strana

Vatikanski je promatrač istaknuo i moguće negativne društvene posljedice iskorištavanja morskoga dna. S tim u vezi vatikansko izaslanstvo potiče Međunarodnu vlast za morsko dno da učine djelotvornima načela suradnje, koordinacije, transparentnosti i uključivanja svih zainteresiranih strana u jasan normativan okvir koji predviđa i sprječavanje situacija koje bi se mogle pretvoriti u sukobe.

Na kraju, Sveta Stolica podupire određivanje opće politike o okolišu na tom području, ali zahtijeva veću jasnoću što se tiče ovlasti u prekidu ugovora o iskorištavanju, u slučaju da štete za okoliš dosegnu neprihvatljivu razinu – istaknuo je nadbiskup Auza.

Neovisno tijelo ustanovljeno 1994. godine

Međunarodna vlast za morsko dno (ISA - International Seabed Authority) međuvladino je tijelo koje su Ujedinjeni narodi ustanovili 1994. godine u svrhu organizacije i nadzora aktivnosti povezanih s upravljanjem mineralnih sirovina u morima koje je izvan nacionalne nadležnosti, i danas je neovisno tijelo koje okuplja zemlje pristupnice Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora. Republika Hrvatska je članica tog tijela od 1996. godine.

(Vatican News - aa)

21 srpnja 2018, 19:31