Traži

Vatican News
Papa Franjo s članovima Vijeća kardinala (arhivska snimka) Papa Franjo s članovima Vijeća kardinala (arhivska snimka) 

Započelo 25. zasjedanje Vijeća kardinala

Vijeće kardinala, takozvana Skupina C9, koje pomaže Papi u reformi Kurije i u upravljanju Crkvom, ponovno se danas sastalo u Vatikanu

Danas je prijepodne, u nazočnosti pape Franje, započelo 25. zasjedanje Vijeća kardinalā, koje će trajati do srijede, 13. lipnja. Prošli sastanak, koji se održavao od 23. do 25. travnja, bio je velikim dijelom posvećen ponovnom čitanju nacrta nove Apostolske konstitucije Rimske kurije. Pritom je posebna pozornost posvećena temi Kurija u službi Svetoga Oca i partikularnih Crkvi; zatim pastoralnom obilježju kurijalnih aktivnosti; ustanovljenju i djelovanju Treće sekcije Državnoga tajništva koje će imati točno određene zadaće; te na kraju, naviještanju Evanđelja i misionarskom duhu kao vidiku koji obilježava aktivnost čitave Crkve.

Na posljednjem je zasjedanju skupine C9, osim toga, velika pozornost posvećena temi koja je na srcu Svetomu Ocu, a to je zaštita maloljetnika, kako bi se ponovno istaknula snažna volja za pronalaženjem sredstva za suzbijanje svakog oblika zlostavljanja. Na kraju, na skupu u travnju, msgr. Lucio A. Ruiz, tajnik Tajništva za komunikaciju, izvijestio je kardinale o tijeku reforme vatikanskog komunikacijskog sustava. 

(Vatican News - aa)

11 lipnja 2018, 19:26