Traži

Vatican News
Djeca koja rade u Malawiju Djeca koja rade u Malawiju  (AFP or licensors)

Dječji rad – milijunima djece zanijekano djetinjstvo i obrazovanje

Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv dječjega rada. Unatoč nekoliko koraka naprijed, još je dalek put do potpunog uklanjanja te pojave. U svijetu ima oko 152 milijuna žrtava dječjega rada

Adriana Masotti; Mate Žaja - Vatikan

Svake se godine 12. lipnja obilježava Svjetski dan borbe protiv dječjega rada. Ustanovila ga je Međunarodna organizacija rada te je prvi put obilježen 2002. godine. UNICEF i međunarodna organizacija „Save the Children“ upozoravaju da danas u svijetu ima oko 152 milijuna djece i adolescenata, u dobi između 5 i 17 godina, koji su žrtve iskorištavanja u svrhu rada. Na svjetskoj razini to je svako deseto dijete, dok je primjerice u Africi svako peto dijete žrtva dječjega rada. Gotovo polovica te djece obavlja teške i opasne poslove koji ugrožavaju njihovo zdravlje i sigurnost, uz ozbiljne posljedice za njihovo psihičko zdravlje.

Oko 64 milijuna djevojčica i 88 milijuna dječaka lišeno je djetinjstva, škole, skrbi i mogućnosti izgradnje bolje budućnosti za sebe i svoju obitelj. Njih više od 70% radi u poljoprivrednom sektoru, a ostatak u uslužnom sektoru, industriji, rudnicima, kamenolomima i kućanstvima.

Iskorjenjivanje svih oblika dječjega rada do 2025. godine jedan je od ciljeva Agende Ujedinjenih naroda za održivi razvoj. U posljednje je vrijeme učinjeno nekoliko koraka prema tom cilju. Primjerice, u Indiji je 12 država, uz potporu UNICEF-a, razvilo akcijski plan protiv dječjega rada, dok ih je 8 povećalo svoje programe kako bi spriječile i okončale tu praksu. Organizacija „Save the Children“ istaknula je i pozitivan primjer Kambodže i Vijetnama.

Dječji je rad posljedica, ali i jedan od uzroka siromaštva koji pogoduje povećanju nejednakosti i diskriminacije u društvu. U najgorim se oblicima pretvori u ropstvo, ekonomsko i seksualno iskorištavanje, posebno za djevojčice, te na kraju može dovesti do smrti. Dječaci i djevojčice na gotovo svim krajevima svijeta izloženi su jednakom riziku da postanu žrtve dječjega rada, s izuzetkom Latinske Amerike i Kariba, gdje je rizik veći za dječake.

12 lipnja 2019, 17:53