Traži

Vatican News
Djeca u ratnim sukobima Djeca u ratnim sukobima  (ANSA)

Ujedinjeni narodi danas obilježavaju tragediju djece vojnika

U Južnom Sudanu se preko 19.000 maloljetnika koristi kao vojnike

Države u praksi poduzimaju sve moguće mjere kako bi se osiguralo da pripadnici njihovih oružanih snaga mlađi od 18 godina ne sudjeluju izravno u borbama, dok naoružane skupine neovisne od oružanih snaga neke države, ne smiju ni pod kojim uvjetima novačiti ili u stvarnim borbama koristiti vojnike ispod 18 godina. Protokol o sudjelovanju maloljetnika u oružanim sukobima koji su na skupštini Ujedinjenih naroda o pravima djeteta 2000. godine potpisale 153 države, nastoji suzbiti pošast „djece vojnika“ koja se danas spominje na međunarodnoj razini. Ta pojava koju je papa Franjo nazvao strahotom i ropstvom, i dalje je prisutna u većini ratova u svijetu. 

Djeca se novače u Jemenu, Južnom Sudanu i Srednjoafričkoj Republici. Prema podacima Međunarodnog fonda Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) u Južnom Sudanu se preko 19.000 maloljetnika koristi kao vojnike. Ujedinjeni narodi su od početka sukoba u 2013. godini oslobodili 3 tisuće maloljetnih vojnika. UNICEF je zabilježio i tri tisuće nemilih događaja u koje su u posljednje četiri godine bila uključena djeca, među kojima su ubojstva, sakaćenja, seksualno nasilje, otmice, napadi na škole i bolnice, te izostala humanitarna pomoć.  

Djeca se novače u sjevernoj Nigeriji, gdje je UNICEF uspio osloboditi 833 maloljetnika. Ona su novačena u Afganistanu i Siriji, te u svim ratnim okolnostima koje poznajemo. No, oni su vojnici i u zemljama o kojima se nikada ne govori poput Obale Bjelokosti i Liberije. Samo podaci tih zemalja govore koliko je to teško zaustaviti.

Novačenje djece mlađe od 15 godina Međunarodni kazneni sud smatra ratnim zločinom, dok je ono za talijansku Nacionalnu organizaciju rada, najgori oblik dječjega rada. Postoje međunarodna sredstva za sprečavanje te pojave, no često su prilike na terenu vrlo složene – rekao je za našu radijsku postaju Andrea Iacomini, glasnogovornik talijanskog UNICEF-a i istaknuo – Prije svega potrebno je analizirati društvene razloge koji u tim zemljama dovode do novačenja djece. Jesu li prisilno novačeni, pridružuju li se dobrovoljno naoružanim skupinama, moraju li bježati od siromaštva, gladi ili podržati neki razlog za sukob. Samo se nakon toga može početi sa sprečavanjem i oporavkom koji su u mnogim zemljama složeni. U projektima razvojačenja koji su često neučinkoviti i krivotvoreni, potrebna je potpora međunarodne zajednice i praćenje prilika.

Prema posljednjim podacima Ujedinjenih naroda u Somaliji je u 2017. godini unovačeno oko dvije tisuće maloljetnika. Na temelju međunarodnog sporazuma o pravima djece, svako dijete koje se nađe u ratu, u roku od tri dana mora biti predano Ujedinjenim narodima ili drugim nevladinim organizacijama. Na temelju tog protokola Intersos, talijanska nevladina organizacija, u 2018. godini ponovo je u građanski život uključila 108 djece bivših vojnika. Svako dijete dobilo je psihološku pomoć i uvjete za redoviti život. To često uključuje pronalaženje njihovih obitelji ili skrbništva. Ako su mlađi od 15 godina nastavljaju školovanje, a ako su stariji, a nemaju želje za nastavkom školovanja, tečajevima se osposobljavaju za neko zanimanje i posao – rekao je glasnogovornik talijanskog UNICEF-a, Andrea Iacomini.

12 veljače 2019, 18:31