Traži

Bazilika svetoga Petra Bazilika svetoga Petra 

Novi zakon protiv korupcije za vatikanske dužnosnike

Apostolskim pismom u obliku motuproprija papa Franjo traži da upravitelji i upravni službenici izjave da nemaju osuđujućih presuda i da nisu pod istragom zbog terorizma, pranja novca i utaje poreza. Neće moći imati imovinu u poreznim oazama, niti ulagati u tvrtke koje djeluju protiv crkvenoga nauka. Svim je zaposlenicima zabranjeno prihvatiti darove u vrijednosti većoj od 40 eura

Prema Svetom pismu, vjernost u manje važnim stvarima povezana je s vjernošću u onim važnima – tim riječima započinje novi motuproprij pape Franje o transparentnosti, kojim traži da sve upravne razine Svete Stolice i svi koji obavljaju aktivne upravne službe, pravosudne ili nadzorne, potpišu izjavu kojom jamče da nemaju iza sebe konačnih osuđujućih presuda, u Vatikanu ili u drugim državama, da nisu dobili oproštenje kazne, amnestiju ili pomilovanje, te nisu bili oslobođeni zbog zastare.

Osim toga, trebaju jamčiti da se protiv njih ne vode postupci ili istrage zbog sudjelovanja u nekoj zločinačkoj organizaciji, zbog korupcije, prijevare, terorizma, pranja novca, iskorištavanja maloljetnika, trgovine ljudskim bićima ili njihova iskorištavanja, i utaje poreza. Morat će također izjaviti da ne posjeduju, pa ni preko treće osobe, gotovinu ili ulaganja u zemljama s visokim rizikom pranja novca ili financiranja terorizma, u poreznim oazama ili udjelima u tvrtkama koje djeluju protiv socijalnoga nauka Crkve. Od njih se također zahtijeva da jamče da, koliko im je poznato, sva njihova dobra, pokretna i nepokretna, koja su u njihovu vlasništvu ili posjedu, potječu iz zakonitih aktivnosti.

Primjena restriktivnih mjera slijedi nakon onih od 19. svibnja 2020. godine, kada je papa Franjo objavio novi zakon o zakupima te se pokazalo potrebnim – objasnio je Papa – jer se korupcija može očitovati na različite načine i u različitim oblicima, čak i u drugim sektorima, ne samo u sektoru nabave. Zbog toga propisi i najbolje prakse na međunarodnoj razini, za subjekte koji imaju odlučujuće uloge u javnom sektoru predviđaju posebne obveze transparentnosti u svrhu sprječavanja i borbe, u svakom sektoru, protiv sukoba interesa, klijentelizma i općenito protiv korupcije. Iz tog je razloga Sveta Stolica, koja je pristupila Konvenciji Ujedinjenih naroda protiv korupcije, odlučila prilagoditi se najboljoj praksi za sprječavanje i borbu protiv te pojave u njezinim različitim oblicima – stoji u dokumentu.

Stoga je papa Franjo odlučio dodati članke u Opći pravilnik Rimske kurije, s odredbom koja se odnosi na sve subjekte koji su na dužnosničkim razinama C, C1, C2 e C3, odnosno od kardinalā voditeljā dikasterijā do zamjenika ravnatelja s petogodišnjim izvršnim ugovorom, te svih onih koji imaju aktivne dužnosti u pravosudnoj upravi ili dužnosti provjere i nadzora. Izjavu će morati potpisati u trenutku zapošljavanja, te ju poslije, svake dvije godine obnoviti.

Tajništvo za gospodarstvo moći će provoditi provjeru istinitosti potpisanih izjava, a Sveta Stolica će, u slučaju lažnih tvrdnji moći otpustiti djelatnika te tražiti naknadu za eventualnu pretrpljenu štetu. Na kraju, zabranjeno je – a ta se novost odnosi na sve zaposlenike Rimske kurije, Države Grada Vatikana i s njima povezanih ustanova – prihvatiti darove ili druge pogodnosti u vrijednosti većoj od 40 eura.

(Vatican News - aa)

29 travnja 2021, 15:45