Traži

Papa Franjo tijekom opće audijencije na Trgu svetoga Petra Papa Franjo tijekom opće audijencije na Trgu svetoga Petra 

Papa Franjo: Samo ono što nosi Božji potpis traje u vremenu

Hrabrost apostola dolazi od Duha Svetoga i to je ona ista koja podupire i mučenike današnjeg vremena - rekao je papa Franjo u katehezi tijekom opće audijencije na Trgu svetoga Petra, govoreći na poseban način o daru razlučivanja, to jest o sposobnosti slušanja Duha Svetoga kako bismo mogli vidjeti prolazak Boga kroz povijest.

Adriana Masotti, Ivica Hadaš - Vatikan

Samo ono što nosi Božji potpis traje u vremenu – rekao je papa Franjo danas u katehezi tijekom opće audijencije na Trgu svetoga Petra.  Ovaj put Papa se usredotočio na odlomak iz Djela apostolskih koji govori o farizeju Gamalijelu koji je posjedovao sposobnost razlučivanja i koji je u židovskom sinedriju stao u obranu Petra i drugih apostola koji su u narodu naviještali Isusovu riječ.

Apostoli se nisu dali zaplašiti zabranom propovijedanja koju su im nametnuli Židovi, nego su nakon Pedesetnice bili ojačani savezom s Duhom Svetim. Govorili su: „Mi i Duh Sveti“, te „Duh Sveti i mi“. Bili su neopisivo hrabri – rekao je Sveti Otac i napomenuo – No sjetimo se da su bili kukavice, te da su svi pobjegli kada je Isusa uhitila straža. Ipak, od kukavica postali su tako hrabri. Zašto? Zato jer je Duh Sveti bio s njima. Isto se događa s nama. Ako imamo u sebi Duha Svetoga, imat ćemo hrabrosti ići dalje, hrabrosti da pobijedimo u mnogim borbama, ne radi sebe, nego zbog Duha Svetoga koji je u nama.

Ta je hrabrost apostola ista ona koju svjedoče i mučenici našega vremena – rekao je papa Franjo i istaknuo – Mučenici daju život, ne skrivaju da su kršćani, te ih je i danas mnogo. Prisjetimo se da su prije četiri godine kršćani, pravoslavni kopti, radnici, zaklani na libijskoj plaži. Posljednja riječ koju su izgovarali bila je: „Isuse, Isuse“. Nisu prodali vjeru, jer je Duh Sveti bio s njima. Odlučnost apostola tresla je židovski vjerski sustav i izazvala nasilne reakcije kao što se i danas događa kod onih koji se bore protiv kršćanstva.

U sinedriju je Gamalijel pokazao svojoj braći kako trebaju primjenjivati umjetnost razlučivanja u situacijama koje nadilaze uobičajene obrasce, podsjećajući ih kako je svaki ljudski projekt, iako u početku može biti uspješan, osuđen na neuspjeh, dok je sve ono što dolazi odozgo i nosi Božji potpis, određeno da traje – rekao je Papa i primijetio – Ljudski projekti uvijek propadaju, imaju vijek trajanja kao i mi. Pomislite na mnoge političke projekte, kako se mijenjaju s jedne na drugu stranu, u svim zemljama.

Pomislite na velika carstva, na diktature prošloga stoljeća – rekao je Sveti Otac i nastavio – Osjećali su se vrlo moćni, te sposobni vladati svijetom. Potom su svi propali. Pomislite i na današnja carstva; propast će ako Bog nije s njima, jer snaga koju ljudi imaju u sebi nije trajna. Samo Božja snaga traje. Tako je i u povijesti Crkve. Unatoč mnogim grijesima, mnogim skandalima, nije propala, jer Bog je u njoj. Mi smo grešnici i mnogo puta smo napravili skandal, no Bog je s nama. Bog spašava najprije nas, a onda njih, no Gospodin uvijek spašava.

Gamalijel je uvjerio članove sinedrija da pričekaju i da ne progone apostole kako ne bi riskirali da se bore protiv Boga. Naime, ako su učenici Isusa iz Nazareta vjerovali varalici, osuđeni su da nestanu. Gamalijelove dalekovidne riječi daju kriterije koji su evanđeoski, jer pozivaju da prepoznamo stablo po njegovim plodovima i postižu željeni učinak. Molimo Duha Svetoga za dar razlučivanja. Molimo ga da bismo uvijek znali vidjeti jedinstvo povijesti spasenja kroz znakove Božjega prolaska u ovo naše vrijeme i na licima onih koji su pokraj nas, jer učimo da su vrijeme i ljudska lica glasnici Boga živoga – zaključio je papa Franjo.

Svjetski dan Alzheimerove bolesti obilježavamo 21. rujna. To je bolest koja pogađa mnoge muškarce i žene koji su zbog te bolesti često žrtve nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe koji narušavaju njihovo dostojanstvo – rekao je papa Franjo nakon današnje kateheze, na kraju opće audijencije, i potaknuo – Molimo za obraćenje srca i za sve one koji su oboljeli od Alzheimerove bolesti, za njihove obitelji i za one koji se s ljubavlju brinu za njih. Ovoj molitvi pridružujem i sjećanje na sve one koji su oboljeli od raka, kako bi i oni bili sve više podržavani, kako preventivno tako i u liječenju te bolesti.

Sljedeće subote je blagdan svetoga Mateja, apostola i evanđelista. Oponašajte njegovu raspoloživost da spremno slijedi Isusa. Bio je navezan na novac i prodavao je vlastitu domovinu za novac. Gospodin ga je pozvao i ostavio je sav novac kako bi slijedio Isusa. Njegovo obraćenje neka bude primjer svima da bismo poput njega mogli živjeti kao istinski Gospodinovi učenici, sposobni napustiti sve računice ovoga svijeta – rekao je Papa na kraju opće audijencije.

18 rujna 2019, 15:57