Traži

Vatican News
Papa Franjo Papa Franjo  (Vatican Media)

Papa Franjo odobrio dopune u konstituciji 'Anglicanorum coetibus'

Deset godina nakon objavljivanja apostolske konstitucije 'Anglicanorum coetibus', o stupanju anglikanaca u Katoličku Crkvu, papa Franjo je odobrio obnovljenu verziju dopunskih odredbi

Amedeo Lomonaco; Ariana Anić - Vatikan

Apostolska konstitucija 'Anglicanorum coetibus', koju je 4. studenog 2009. godine objavio papa Benedikt XVI., dokument je koji određuje ustanovljenje osobnih ordinarijata za anglikanske vjernike koji žele ući u puno zajedništvo s Katoličkom Crkvom.

Osobni ordinarijati

U konstituciji se utvrđuje da osobne ordinarijate za anglikance koji ulaze u puno zajedništvo s Katoličkom Crkvom ustanovljuje Zbor za nauk vjere unutar teritorijalnih granica određene biskupske konferencije. Svaki ordinarijat ima javnu pravnu osobnost i pravno je pripojen jednoj biskupiji. Osim toga, ističe se da ordinarijat čine vjernici laici, klerici te članovi ustanovā posvećenoga i družbī apostolskoga života, koji su prvotno pripadali Anglikanskoj zajednici; ili pak vjernici koji prime sakramente inicijacije unutar samoga ordinarijata. U ovom trenutku postoje tri ordinarijata: Naša Gospa od Walsinghama u Engleskoj, Katedra svetoga Petra u Sjedinjenim Američkim Državama i Naša Gospa od Križa u Australiji.

Podanašnjenje dopunskih odredbī

Normativa konstitucije 'Anglicanorum coetibus' integrirana je dopunskim odredbama koje je objavila Apostolska Stolica, a papa Franjo je odobrio obnovljenu verziju tih odredaba. Prihvaćene su neke sugestije i neke teološke upute, ekumenske i kanonskoga prava, kako bi primjena odredbi bila više u skladu s duhom apostolske konstitucije – objašnjava L'Osservatore Romano, dnevnik Svete Stolice.

Među dopunama ističe se, primjerice, da klerici koji će biti inkardinirani u ordinarijatu, trebaju biti isključeni iz biskupija iz kojih dolaze. Nove dopunske mjere odnose se i na osobe koje su valjano krštene u drugoj crkvenoj zajednici, izvan Katoličke Crkve. Kada takva osoba izrazi želju da uđe u puno zajedništvo s Katoličkom Crkvom, moći će biti primljena i pripadati ordinarijatu u trenutku kada uđe u puno zajedništvo te primi sakramente potvrde i euharistije.

Što se pak tiče kandidatā za svećeništvo, u novim se dopunskim odredbama spominju sjemeništarci ordinarijata, koji će – kako stoji u dokumentu – primiti svoju teološku formaciju s drugim sjemeništarcima u nekom sjemeništu ili na teološkom fakultetu, u dogovoru s dijecezanskim biskupom ili zainteresiranim biskupima. U nove je odredbe unesen i jedan novi članak. Riječ je o 15. članku, posvećenom slavlju bogoštovlja u kojemu se ističe da posebni misal osobnih ordinarijata zadržava katolički kult i dostojnu anglikansku liturgijsku baštinu, shvaćenu kao ono što je jačalo katoličku vjeru u čitavoj povijesti anglikanske tradicije, te potaknulo težnje prema crkvenom jedinstvu.

09 travnja 2019, 18:46