Traži

Vatican News
Papa Franjo tijekom susreta s migrantima u biskupijskom Caritasu u Rabatu (Maroko); 30. ožujka 2019. Papa Franjo tijekom susreta s migrantima u biskupijskom Caritasu u Rabatu (Maroko); 30. ožujka 2019.  (Vatican Media)

Papa Franjo: Migranti su rana koja vapi u nebo

Migranti su u središtu Crkve, a djeca su naša nada. Rekao je Papa susrevši se, u okviru apostolskoga pohoda Maroku, sa skupinom migranata kojima pomaže biskupijski Caritas u Rabatu

Ariana Anić - Vatikan

Svaki čovjek ima pravo na život i na pronalaženje svojega mjesta u našem „zajedničkom domu“ – istaknuo je papa Franjo susrevši se jučer poslijepodne, u sjedištu biskupijskoga Caritasa u Rabatu, sa skupinom migranata iz Magreba i podsaharske Afrike.

Papa je na početku govora istaknuo da je taj pohod Maroku prigoda u kojoj može ponovno očitovati svoju blizinu svima njima, i zajedno s njima razmotriti – kako je rekao – veliku i tešku ranu koja i dalje muči početak XXI. stoljeća, a koja vapi u nebo. Nitko ne može biti ravnodušan prema toj boli – rekao je te dodao da smo svi pozvani odgovoriti na brojne izazove koje pred nas stavljaju današnje migracije, a to valja činiti velikodušno, spremno, mudro i dalekovidno, svatko prema vlastitim mogućnostima.

Gradovi bez suosjećanja - negostoljubivi

Spomenuvši nedavnu međuvladinu konferenciju održanu u Marrakechu i ratifikaciju globalnoga pakta o sigurnim migracijama, Sveti je Otac pohvalio učinjene brojne pozitivne korake na raznim područjima, ali je pritom upozorio da ne smijemo zaboraviti da se napredak naših naroda ne može mjeriti samo prema tehnološkom ili gospodarskom razvoju. On ovisi ponajviše o našoj sposobnosti da se pokrenemo i ganemo pred onima koji kucaju na naša vrata. Kako postaje pust i negostoljubiv neki grad kada izgubi sposobnost suosjećanja! – istaknuo je papa Franjo te dodao – Vi niste na rubu, vi ste u središtu srca Crkve.

Prihvatiti, zaštititi, promicati, integrirati

Potom je ponovno istaknuo četiri riječi, važne kada se govori o migracijama: prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati. One su – objasnio je – uporišni okvir za sve ljude. U tu smo obvezu svi uključeni; na različite načine, ali svi. I svi smo potrebni kako bismo zajamčili dostojan, siguran i solidaran život. Te četiri riječi mogu pomoći u ostvarivanju prostora za pružanje dostojanstva.

U današnjim prilikama prihvatiti znači prije svega pružiti migrantima i izbjeglicama veće mogućnosti za siguran i legalan ulazak u zemlje destinacije. Zajedničko je zauzimanje na tom području potrebno kako se ne bi omogućili novi prostori za trgovce ljudima koji špekuliraju snovima i potrebama migranata.

Zaštititi znači zajamčiti zaštitu prava i dostojanstva migranata i izbjeglicā – objasnio je Papa te posebno istaknuo potrebnu zaštitu duž migracijskih putova koji su, nažalost, – kako je rekao – često središta nasilja, iskorištavanja i zlostavljanja svih vrsta. Vrlo je važno da se svima, a posebno najranjivijim migrantima, brojnoj djeci koja su bez pratnje, i ženama osigura odgovarajuća liječnička, psihološka i socijalna pomoć.

Promicati znači zajamčiti svima, migrantima i lokalnom stanovništvu, mogućnost da pronađu sigurnu sredinu u kojoj se mogu potpuno ostvariti. Takvo promicanje započinje priznavanjem da nitko nije ljudski otpadak nego je nositelj osobnoga, kulturalnoga i profesionalnoga bogatstva – istaknuo je Papa te dodao da, međutim, ne smijemo zaboraviti da ljudsko promicanje migranata i njihovih obitelji započinje također od njihovih zajednica iz kojih dolaze, u kojima, uz pravo na iseljavanje, treba zajamčiti i ono da ne budu primorani emigrirati, odnosno pravo na to da u svojoj domovini pronađu uvjete za dostojan život.

Integrirati znači zauzeti se kako bi se istodobno vrjednovale kulturna baština zajednice koja prihvaća i ona migranata, gradeći tako međukulturno i otvoreno društvo. Znamo da nije nimalo lako ući u neku kulturu koja nam je strana – koliko za onoga koji dolazi, toliko i za onoga tko prima došljaka – i staviti se u položaj osoba koje su toliko drugačije od nas, te shvatiti njihove misli i iskustvā.

Zbog toga često odustajemo od susreta s drugim i podižemo prepreke kako bismo se zaštitili – rekao je Sveti Otac te istaknuo da integracija stoga zahtijeva od nas da se ne prepustimo strahu i nepoznavanju. To je put koji trebamo proći zajedno, kao pravi suputnici, put koji obvezuje sve, migrante i lokalno stanovništvo, u izgradnji gostoljubivih gradova pozornih na međukulturne procese, gradove koji znaju vrjednovati bogatstvo razlikā u susretu s drugim.

U svakom je migrantu Krist

Napomenuvši potom da Crkva prepoznaje njihovo trpljenje i da trpi zajedno s njima, Papa je rekao da ona želi biti uz njih kako bi zajedno izgradili ono što je najbolje za njihov život. Jer svaki čovjek ima pravo na život, svaki čovjek ima pravo sanjati i pronaći svoje mjesto u našem „zajedničkom domu“. Svaki čovjek ima pravo na budućnost – istaknuo je te zahvalio svima koji se zauzimaju u službi migranata i izbjeglicā iz cijeloga svijeta, a posebno nazočnim djelatnicima Caritasa koji, u ime cijele Crkve, brojnoj braći i sestrama očituju milosrdnu Božju ljubav. Vi dobro znate da za kršćanina nije riječ samo o migrantima, nego je to Krist koji kuca na naša vrata – rekao je na kraju papa Franjo.

30 ožujka 2019, 20:15