Traži

Vatican News
Audijencija je održana u sali Klementini u Apostolskoj palači Audijencija je održana u sali Klementini u Apostolskoj palači  (Vatican Media)

Papa primio predavače i studente Papinske akademije Alfonsiane

Danas je prijepodne papa Franjo u privatnu audijenciju primio oko 400 predavača i studenata Papinske akademije Alfonsiane, poslijediplomskog sveučilišnog instituta moralne teologije koji su 1949. godine u Rimu utemeljili oci redemptoristi

Isabella Piro; Mate Žaja - Vatikan

U svjetlu 70-godišnje povijesti tog instituta, Papa je potaknuo njegove članove da gledaju naprijed i pronađu misionarski entuzijazam te osmisle hrabre korake kako bi odgovorili na očekivanja Božjega naroda, upravo u kontekstu obnove na koju poziva apostolska konstitucija "Veritatis gaudium". Tu nije riječ samo o reviziji statuta i studijskih planova, već o obnovi čitavoga akademskog života, čemu pogoduju i mogućnosti koje istraživanju i podučavanju nudi informatički razvoj.

Imati sluha za patnju marginaliziranih

Moramo se čuvati od pretjerane idealizacije – rekao je Papa i dodao da je iznad svega potrebno imati sluha za patnju i nadu onih koje brojne grešne strukture i dalje osuđuju na nesigurnost, siromaštvo i marginalizaciju. To nije svijet koji treba osuditi, nego liječiti i osloboditi, nasljedujući u djelovanju Krista milosrdnoga. Riječi moralne teologije moraju biti oblikovane milosrdnom logikom koja omogućuje da ih se učinkovito shvati kao riječi života u punini. One su zapravo odjek Isusovih riječi da nije došao svijet osuditi, nego spasiti (Iv 12,47), da je volja njegova Oca da imaju život u izobilju (Iv 10,10) te da imaju puninu njegove radosti u sebi (usp. Iv 17,13).

Primat ljubavi

Iako je istina da se mora čuvati cjelovitost crkvenog moralnog nauka, posebna se pažnja treba posvetiti isticanju i poticanju na najviše i najvažnije vrijednosti Evanđelja, a posebice na primat ljubavi kao odgovor na inicijativu Božje bezuvjetne ljubavi. S apostolom Pavlom, moralna teologija pozvana je pomoći svima da dožive zakon Duha koji daje život u Isusu Kristu i oslobađa od zakona grijeha i smrti – istaknuo je Sveti Otac.

Nadvladavanje individualističke etike i zakona jačega

Papa je također upozorio na potrebu nadvladavanja individualističke etike, naglašenu na II. vatikanskom saboru, te kazao da nas dosad poduzeti koraci moraju potaknuti da se suočimo s novim i ozbiljnim izazovima koji proizlaze iz brzine kojom se razvija naše društvo. Pritom je upozorio na sve izraženiju prevlast logike konkurentnosti i zakona jačega, koja ljudsko biće smatra potrošačkim dobrom koje se može iskoristiti, a zatim odbaciti, označavajući time početak kulture odbacivanja.

Bezuvjetna vrijednost svakog života

Isto se mora reći i za vapaj zemlje, koju se nasilno iskorištava i ranjava na brojne načine – rekao je papa Franjo i dodao da je za ekologiju nezaobilazna odgovornost svake osobe i svakog naroda. Moralno je istraživanje pozvano na dijalog i zajedničko zalaganje u odnosu na nove mogućnosti u biomedicinskim znanostima. Međutim, iskreno svjedočanstvo o bezuvjetnoj vrijednosti svakog života nikada ne smije izostati, uporno ponavljajući da smo pozvani solidarno i vjerno preuzeti odgovornost upravo za najslabiji i nezaštićeni život – upozorio je Sveti Otac.

09 veljače 2019, 14:10