Traži

Vatican News
Papa Franjo i kardinal Jean-Louis Tauran Papa Franjo i kardinal Jean-Louis Tauran  (Vatican Media)

Papin bol zbog smrti kardinala Jeana-Louisa Taurana

Čovjek duboke vjere kojega su osobito cijenili zbog odnosâ povjerenja i poštovanja koje je uspostavio s muslimanskim svijetom

Ivica Hadaš - Vatikan

Jučer je u 75 godini života, u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je došao radi liječenja, umro kardinal Jean-Louis Tauran, predsjednik Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog i komornik Svete rimske Crkve. Dana 13. ožujka 2013. bio je taj koji je najavio izbor pape Franje iz središnje lože vatikanske bazilike.

Bio je čovjek duboke vjere kojega su osobito cijenili zbog odnosâ povjerenja i poštovanja koje je uspostavio s muslimanskim svijetom – rekao je papa Franjo u brzojavu sućuti kardinalovoj sestri podsjećajući kako je on duboko obilježio život opće Crkve stavljajući se hrabro, do kraja i unatoč teškoj bolesti, u službu Krista.

U travnju prošle godine kardinal je bio u velikom posjetu Saudijskoj Arabiji i tom je prilikom rekao da ono što ugrožava sve nas nije sukob civilizacija, nego sukob neznanja i radikalizma. Potrebno je poznavati i prepoznavati druge. Budućnost je u obrazovanju. Kršćani se ne smiju smatrati građanima drugog reda.

U intervjuu u studenom prošle godine nakon napada na džamiju u Rawdi na Sinaju koji je odredio novi korak prema ponoru, poslao je novi apel ljudima dobre volje da nastave raditi za dijalog, mir i slobodu. Taj je poziv potvrdio prošlog svibnja u poruci muslimanima za ramazan.

U poruci prošlog listopada hinduističkoj zajednici, kardinal Tauran je istaknuo važnost izazova protiv netolerancije koja je uzrok nasilja u mnogim dijelovima svijeta. Obraćajući se budistima prošlog travnja, potaknuo je na zajednički rad protiv korupcije, za kulturu zakonitosti i transparentnosti.

Kardinal Tauran je rođen 5. travnja 1943. godine u Bordeauxu, u Francuskoj. Na Papinskom je sveučilištu Gregoriana u Rimu završio teološke i filozofske studije stekavši magisterij u filozofiji i teologiji. Od 1964. do 1965. godine služio je civilni vojni rok kao dio francuske kulturne suradnje poučavajući u katoličkom kolegiju u Libanonu.

Za svećenika je zaređen 20. rujna 1969. godine i obavljao je službu župnog vikara. Zatim je u Toulouseu počeo studirati kanonsko pravo, ali je u međuvremenu 1973. godine pozvan u Rim gdje je pohađao Papinsku crkvenu akademiju za spremanje diplomatskoga osoblja Svete Stolice, te je na Papinskom sveučilištu Gregoriana postigao doktorat iz kanonskoga prava.

U diplomatsku je službu Svete Stolice ušao 1975. godine i službovao u nekoliko apostolskih nuncijatura sve do 1983. godine kada je pozvan raditi u Vijeću za javne crkvene poslove u Rimu gdje je 1988. godine imenovan podtajnikom toga vijeća. Nakon što je 1990. godine izabran za nadbiskupa, imenovan je za tajnika spomenutog vijeća koje je te godine nazvano Odjelom vatikanskog Državnog tajništva za odnose s drugim državama. Taj je odjel vodio 13 godina, te je sudjelovao u brojnim pothvatima i bio na čelu mnogih izaslanstava Svete Stolice tijekom raznih međunarodnih konferencija.

Sveti papa Ivan Pavao II. imenovao ga je kardinalom 2003. godine, te je nakon toga imenovan arhivarom i knjižničarom Svete rimske Crkve. Papa Benedikt XVI. ga je 2007. godine imenovao predsjednikom Papinskog vijeća za međureligijski dijalog, a papa Franjo ga je 2013. godine imenovao članom Papinske komisije za Institut za vjerske poslove.

06 srpnja 2018, 16:50