Traži

Vatican News
Papa Franjo s benediktincima Papa Franjo s benediktincima  (Vatican Media)

Papa benediktincima: Kontemplativni život nije u opreci sa služenjem drugima

Papa Franjo primio u audijenciju predstavnike Benediktinske konfederacije, ustanovljene prije 125 godina. Zahvalio im je za njihov prinos životu Crkve, posebno za gostoljubivost u samostanima, za njihovo zauzimanje za ekumenizam i međureligijski dijalog, te rad na području odgoja i formacije

Ariana Anić - Vatikan

Želim izraziti svoje poštovanje i priznavanje važnoga prinosa koji benediktinci daju životu Crkve već gotovo 1500 godina, i to na svim stranama svijeta – rekao je papa Franjo primivši u audijenciju, u prigodi 125. obljetnice ustanovljenja Benediktinske konfederacije, predstavnike raznih ogranaka i međunarodnih ustanova toga reda koji je utemeljio sveti Benedikt Nursijski.

Povodom tog jubileja, Sveti se Otac posebno spomenuo pape Leona XIII., koji je 1893. godine ujedinio sve benediktince, osnivajući u Rimu zajednički dom za proučavanje i molitvu. Zahvaljujemo Bogu za to nadahnuće, jer je to pomoglo benediktincima u cijelom svijetu da temeljitije žive duh zajedništva s Petrovom Stolicom, ali i međusobno – istaknuo je Papa.

Ora et labora et lege (Moli, radi, uči), po tom je motu poznata benediktinska duhovnost – podsjetio je papa Franjo te primijetio – u kontemplativnom životu Bog često svoju nazočnost očituje na neočekivan način. Molitva u našem srcu, spremnom primiti iznenađujuće darove koje nam je Bog uvijek spreman dati, rađa duh novoga zanosa koji nas, kroz naš svakodnevni rad, potiče da Božje darove mudrosti podijelimo s drugima: sa zajednicom, s onima koji dolaze u samostan kako bi tražili Boga („quaerere Deum“), kao i s onima koji uče u vašim školama, zavodima i sveučilištima.

Osvrnuvši se potom na Pravila svetoga Benedikta, u kojima on od svojih sljedbenika traži da ne stavljaju ništa ispred Krista, kako bi bili pozorni i spremni slušati ga i poslušno ga nasljedovati, Papa je istaknuo da je njihova ljubav prema liturgiji bitna ponajviše za njih same, jer im pomaže biti u živoj Gospodinovoj nazočnosti. A to je dragocjeni primjer za čitavu Crkvu koja se kroz stoljeća koristila tom blagodati poput izvorne vode koja jača sposobnost doživljavanja susreta s uskrslim Gospodinom, osobno i u zajednici.

Papa je potom podsjetio na riječi svetoga Grgura Velikoga o svetom Benediktu, kojega je nazvao sjajnom zvijezdom, te objasnio da je u njegovu vremenu, obilježenom velikom krizom vrijednostī i ustanovā, sveti Benedikt znao razlučiti bitno od sporednoga u duhovnom životu, stavljajući postojano u središte Gospodina. Pritom je poželio da i današnji benediktinci prakticiraju razlučivanje kako bi prepoznali što dolazi od Duha Svetoga, a što od duha svijeta ili duha sotone. To razlučivanje ne zahtijeva samo sposobnost prosuđivanja, nego je to dar koji valja tražiti od Duha Svetoga – kazao je Papa podsjetivši tako na apostolsku pobudnicu Gaudete et exsultate (Radujte se i kličite).

Osvrnuo se također na benediktinske samostane koji su – kako je rekao – poput oazā u kojima muškarci i žene svake dobi, podrijetla, kulture i religije, mogu otkriti ljepotu tišine, i pronaći se u skladu svega stvorenoga, dopuštajući Bogu da uspostavi ispravni poredak u njihovu životu. Benediktinska karizma prihvata vrlo je dragocjena za novu evangelizaciju – primijetio je Papa te objasnio – jer vam omogućuje da primite Krista u svakoj osobi koja dolazi, pomažući onima koji traže Boga da prime duhovne darove koje On čuva za svakoga od nas.

Istaknuvši potom zauzimanje benediktinaca za ekumenizam i međureligijski dijalog, Sveti ih je Otac ohrabrio da nastave to djelo važno za Crkvu i za svijet, stavljajući u njegovu službu također njihovu tradicionalnu gostoljubivost. Doista, – napomenuo je Papa – nema oprekā između kontemplativnoga života i služenja drugima. Benediktinski su samostani mjesta molitve i prihvata. Vaša je postojanost važna i za osobe koje dolaze tražiti vas, a u tom je susretu – napomenuo je Papa – prisutan Krist; prisutan je u redovniku, u hodočasniku, u potrebitomu.

Sveti je Otac na kraju izrazio zahvalnost za njihov rad na području odgoja i formacije, i to u Rimu, a i u brojnim dijelovima svijeta, te ih potaknuo da, uz potrebno znanje i spoznaje, studentima pruže sredstva kako bi mogli rasti u mudrosti koja će ih poticati da u svojemu životu stalno traže Boga; u onoj istoj mudrosti koja će ih dovesti do uzajamnoga razumijevanja, jer – istaknuo je Papa – svi smo djeca Božja, braća i sestre, u ovomu svijetu koji je jako žedan mira.

Na kraju je poželio da proslava obljetnice utemeljenja Benediktinske konfederacije bude prigoda za razmišljanje o traženju Boga i o njegovoj mudrosti, te o tomu kako što djelotvornije prenositi njegovo vječno bogatstvo budućim naraštajima. Zazivajući na sve nazočne apostolski blagoslov, papa Franjo ih je potaknuo da i dalje mole za njega.

19 travnja 2018, 16:40