Traži

2020.05.15 Messa Santa Marta

Međunarodni dan obitelji. Papa molio za 'temeljnu stanicu društva'

Na misi u Domu svete Marte papa Franjo je posebno molio za obitelji, podsjećajući na današnji međunarodni dan koji je obiteljima posvetila Organizacija ujedinjenih naroda. U propovijedi je istaknuo da vjera u Isusa vodi u radost i slobodu, dok krutost uzrokuje nemir

Danas je Međunarodni dan obitelji; molimo za obitelji, da u njima raste Duh Gospodina, duh ljubavi, poštovanja, slobode – rekao je papa Franjo danas na početku mise u Domu svete Marte. U propovijedi je komentirao odlomak iz Djela apostolskih (Dj 15, 22-31) koji govori o Pavlu i Barnabi, koje su apostoli i starješine poslali u Antiohiju obraćenim poganima, uznemirenima izjavama nekih koji su govorili bez ikakvoga naloga. Apostoli donose pismo koje hrabri i raduje nove učenike, tumačeći im da nisu dužni obaviti obrezanje, kako su to tražili neki farizeji koji su bili prigrlili vjeru.

U Djelima apostolskim vidimo da je u Crkvi na početku bilo vrijeme mira, ali bilo je i progona i vremena uznemirenosti – rekao je Papa te dodao da je upravo to tema prvoga današnjeg čitanja: vrijeme uznemirenosti. Bilo je kršćana koji su dolazili iz poganstva, povjerovali su u Isusa Krista i primili krštenje te bili sretni; primili su Duha Svetoga. Prešli su iz poganstva u kršćanstvo, bez ikakvoga prijelaznog razdoblja.

Ali, bilo je i „judeokršćana“ koji su smatrali da se to tako ne može raditi. Ako je čovjek bio pogan, prvo je trebao postati Židov, dobar Židov, a onda postati kršćanin – objasnio je Papa. Kršćani obraćeni s poganstva nisu to shvaćali. Zar smo mi kršćani druge klase? Zar se ne može s poganstva prijeći izravno u kršćanstvo?, pitali su se, bili uznemireni i mnogo raspravljali.

Judeokršćani su svoje stajalište podupirali pastoralnim, teološkim, pa i nekim moralnim razlozima, a to je stavljalo u pitanje slobodu Duha Svetoga, kao i besplatnost Kristova uskrsnuća i milosti. Bili su metodični. I kruti – primijetio je Papa. Isus je zbog toga prekoravao zakonoznance. Ti ljudi koji su bili više ideološki nego dogmatski raspoloženi, sveli su zakon, dogmu, na ideologiju, na religiju propisa, a time su Duhu oduzeli slobodu. Njihovi su sljedbenici bili „kruti ljudi“ koji nisu poznavali radost evanđelja – primijetio je Papa. Savršenstvo puta u nasljedovanju Isusa bila je krutost. Ti su zakonoznanci manipulirali savješću vjernika, činili su to da su postajali kruti ili su odlazili.

Krutost nije od dobroga Duha – istaknuo je Papa – jer stavlja u pitanje besplatnost otkupljenja, besplatnost Kristova uskrsnuća, a u povijesti Crkve to se ponavljalo. Sjetimo se pelagijanaca. I u naše vrijeme vidjeli smo neke apostolske organizacije koje su se činile dobro organiziranima, dobro su radile… ali svi su bili kruti, svi jednaki, a onda smo saznali za korupciju koja je tamo postojala, čak i kod utemeljitelja.

Gdje je krutost tamo nema Duha Božjega, jer Duh je Božji sloboda – istaknuo je Papa te dodao – Ti su ljudi oduzimali slobodu Duhu Božjem i besplatnost otkupljenju. Ali, smrt i uskrsnuće Kristovo besplatno je. Ne plaća se, ne kupuje se; to je dar. Apostoli su se okupili i na kraju napisali pismo koje je započinjalo riječima: 'Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno', te naveli više moralne, razumne obveze: ne miješati kršćanstvo s poganstvom. Na kraju, kada su ti uznemireni kršćani primili pismo, obradovali su se ohrabrenju koje im je ono dalo. Prešli su iz nemira u radost.

Duh krutosti uvijek vodi u nemir. Jesam li ili nisam dobro učinio? Dvojba – primijetio je Papa te napomenuo da duh evanđeoske slobode, naprotiv, vodi u radost, jer je upravo to Isus donio svojim uskrsnućem: radost. Odnos s Bogom, odnos s Isusom ne vodi te do toga da kažeš: 'Ja ću napraviti to, a Ti mi daj to'; ne vodi te u 'trgovački' odnos. Ne! Besplatan je kao što je besplatan Isusov odnos s učenicima – rekao je Papa te podsjetio na Isusove riječi: 'Vi ste prijatelji moji. Više vas ne zovem slugama, zovem vas prijateljima. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas'; to je besplatnost.

Molimo Gospodina da nam pomogne razlučiti plodove evanđeoske besplatnosti od plodova neevanđeoske krutosti, i da nas oslobodi svakog nemira onih koji vjeru, život vjere, stavljaju pod kazuističke odredbe, pod pravila koja nemaju smisla. Mislim tu na pravila koja nemaju smisla, ne na Deset zapovijedi. Neka nas oslobodi toga duha krutosti koji oduzima slobodu – rekao je na kraju papa Franjo.

(Vatican News - aa)

15 svibnja 2020, 14:08
Čitajte sve >