Traži

Naslovnica knjige Kršćanske sadašnjosti "GPS nejednakosti: Svijet očima pape Franje" Naslovnica knjige Kršćanske sadašnjosti "GPS nejednakosti: Svijet očima pape Franje" 

Osvrt na knjigu Kršćanske sadašnjosti "GPS nejednakosti: Svijet očima pape Franje"

U listopadu 2020. objavljena je u okrilju Kršćanske sadašnjosti knjiga ″GPS nejednakosti: Svijet očima pape Franje″. Autor je Gino De Vecchis, geograf i sveučilišni profesor, koji predaje na Sveučilištu ″La Sapienza″ u Rimu. ″GPS″ akronim je od naziva ″globalni položajni sustav″ a posrijedi je radionavigacijski sustav za određivanje položaja na Zemlji.

Marito Mihovil Letica - Zagreb

ʺKada u središtu sustava više nije čovjek nego novac, muškarci i žene više nisu osobe nego sredstva logike odbacivanja koja uzrokuje duboke nejednakostiʺ, rekao je papa Franjo kritizirajući suvremene ekonomske odnose koji dovode do nejednakosti u svijetu. Za razliku od čovjeka shvaćenoga kao individuum, koji se na ovaj ili onaj način okreće prema sebi i traži vlastito dobro, čovjek shvaćen i prihvaćen kao osoba sa svojim višestrukim odnosima – a ta je odnosnost ili relacionalnost ne samo najvažnija karakteristika osobe nego je njezina konstitutivna vlastitost – usmjerava se prema drugim osobama, gledajući na njihovo dobro.

Ne samo čovjeka kao osobu nego i čovjekov svijet – naš zajednički planet Zemlju – trebamo smatrati posebnim bićem, koje ne smijemo podvrgavati nesmiljenoj eksploataciji i vlastitim utilitarističkim ciljevima. Papa Franjo u enciklici ″Laudato siʹ″, podnaslovljenoj ″O brizi za zajednički dom″, u tome smislu kaže: ″Sklad između Stvoritelja, čovjeka i cijeloga stvorenog svijeta raskinut je zato što smo si umislili da možemo zauzeti Božje mjesto i odbili priznati se ograničenim stvorenjima.″ Papa je upozorio na 2. poglavlje ″Knjige Postanka″ gdje čitamo: ″Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva″ (Post 2,15). Treba istaknuti da narušavanje sklada između ″obrađuje″ (ekonomije) i ″čuva″ (ekologije) čovjek danas osjeća bolnije nego ikada prije.

U listopadu 2020. objavljena je u okrilju Kršćanske sadašnjosti knjiga ″GPS nejednakosti: Svijet očima pape Franje″. Autor je Gino De Vecchis, geograf i sveučilišni profesor, koji predaje na Sveučilištu ″La Sapienza″ u Rimu. ″GPS″ akronim je od naziva ″globalni položajni sustav″ a posrijedi je radionavigacijski sustav za određivanje položaja na Zemlji. U poglavlju ″Zemlja kao vrt koji valja obrađivati″ Gino De Vecchis piše:

″U jednoj dalekosežnoj viziji usredotočenoj na odnose, a ne samo na čovjeka postavljenoga u središte, papa Bergoglio neprestano se zapitkuje kakav utjecaj ekonomski napredak, nove tehnologije i financijski sustav imaju na ljudska bića i okoliš. U tom je svjetlu moguće protumačiti tvrdnje iznesene na općoj audijenciji 22. travnja 2015., u povodu Dana planeta Zemlje: / ʹSve potičem da promotre svijet očima Boga Stvoritelja: Zemlja je okoliš koji valja čuvati i vrt koji valja obrađivati. Neka odnos čovjeka prema prirodi ne bude vođen pohlepom, manipulacijom i iskorištavanjem, nego neka očuva božanski sklad među stvorenjima i stvorenim svijetom u logici poštovanja i skrbi, kako bismo ga stavili u službu braći, kao i budućim naraštajima.ʹ″

Gino De Vecchis nadalje piše da milijuni ljudi bježe zbog prirodnih katastrofa i teškoća proizišlih ″iz prirode izmrcvarene zbog divlje antropizacije: to su takozvani izbjeglice (prognanici ili migranti) okoliša, prisiljeni seliti se jer nemaju više pristup obradivom tlu i vodi, koji čine prijeko potrebna sredstva za život. Potom valja spomenuti osobe koje su silom prognane iz svoje zemlje, cijele skupine protjerane iz novih rudnika, odnosno agroindustrijskih posjeda.″

Knjiga ″GPS nejednakosti: Svijet očima pape Franje″ sastoji se od uvoda i 27 poglavlja koja uz ostalo govore o nejednakosti kao ″korijenu društvenih zala″, o Papi s drugoga kraja svijeta, o krajnjem siromaštvu i neograničenom bogatstvu, o globalnoj opačini i ekonomiji koja ubija, o ravnodušnosti i otpadu kao posljedicama globalizacije, o poricanju i odbacivanju različitosti, o prisilnim migracijama kao starim i novim ropstvima, o boljem svijetu za migrante i izbjeglice, o ambijentalnim nejednakostima i ″brizi za zajednički dom″, o pravima okoliša, o geografiji pape Franje za uključenost.

Osvrt na ovu sadržajnu i vrlo vrijednu knjigu završavamo navođenjem dvaju ulomaka iz njezina predgovora – najprije ulomkom realnim i zabrinjavajućim, a potom optimističnim, koji budi kršćansku nadu – rečenicama što ih je napisao kardinal Óskar Andrés Rodríguez Maradiaga:

″Čitajući ovu zanimljivu knjigu, očituje se autorovo dostignuće: pronalazak ravnoteže i izričaja za ʹgeografije neravnopravnostiʹ, potanko obrađujući Bergogliovo pastoralno djelovanje na tom području. Uviđamo koliko se papa Franjo, upravo kao i njegov prethodnik Benedikt XVI., bori protiv globalne neravnopravnosti. Pritom se u čitatelju neminovno pobuđuje žalosna spoznaja: uz takav scenarij s prevladavajućom težnjom za dobiti, demokracija je osuđena na propast i, kako se izrazio Sveti Otac, ʹprerasta u plutokraciju u kojoj cvatu nejednakosti, kao i izrabljivanje planetaʹ, čimbenici koji ʹhrane isključenost i egzistencijalne periferijeʹ. Valja naglasiti da se neravnopravnost ne odnosi samo na područje ekonomije nego, što je još ozbiljnije, na područje zdravstva, sa zemljama koje, jao, pospješuju postojanje škara koje stvaraju sve širi jaz između onih koji si mogu priuštiti zdravstvenu skrb i onih koji to ne mogu. […] Ima li nade da se izbjegne širenje apokaliptičnih scenarija koji pritišću naš planet? Sa sigurnošću mogu odgovoriti potvrdno. A ta nada leži u mladima! Papa Franjo ih je već zamolio da ʹvičuʹ, da dignu glas pred onima koji bi htjeli da se rezignirano predaju suočeni sa stvarnošću neravnopravnosti i ravnodušnosti. I zato, potaknimo ih ovom knjigom da to učine, i odazovimo se i mi stariji pozivu koji je Sveti Otac uputio tijekom vazmenoga bdjenja 2018. godine da se ne predajemo i da ʹiziđemo iz razorne rutineʹ, da prevladamo naš ʹlijeni pristupʹ, da ʹne ostanemo nijemi pred onim što se zbivaʹ, nego da ʹgradimo staze dostojanstvaʹ. Jedino će tada biti ostvariva budućnost ravnopravnosti za sve.″ 

Ovdje poslušajte prilog: Osvrt na knjigu Kršćanske sadašnjosti "GPS nejednakosti: Svijet očima pape Franje"
29 studenoga 2020, 14:24