Traži

Sveta Terezija Benedikta od Križa, u svijetu Edith Stein Sveta Terezija Benedikta od Križa, u svijetu Edith Stein 

Edith Stein, sjedinjena s Kristom sve do dara života

U Crkvi se danas spominjemo svete Terezije Benedikte od Križa, u svijetu Edith Stein, suzaštitnice Europe, nesebične svjedokinje ljubavi prema Bogu. Papa ju je više puta dao kao primjer života u suprotnosti sa svakim oblikom netrpeljivosti i ideološke izopačenosti

Benedetta Capelli; Ariana Anić - Vatikan

Tko traži istinu, svjesno ili nesvjesno, traži Boga – riječi su svete Terezije Benedikte od Križa, u svijetu Edith Stein, koje je napisala jednoj redovnici benediktinki, dajući tako jednostavno i duboko tumačenje svojega života. Edith Stein rođena je 1891. godine u Wrocławu, u današnjoj Poljskoj, kao jedanaesto dijete židovskoga, vrlo pobožnoga, bračnoga para. U mladosti se posvećivala proučavanju filozofije te postala asistent filozofa Edmunda Husserla na sveučilištu u Freiburgu. Poslije je, privučena ljubavlju koju je pronašla u životu svete Terezije Avilske, i ne niječući svoje židovske korijene, odlučila postati karmelićanka.

Godine 1942. Gestapo je pokucao na vrata nizozemskoga samostana, u koji je bila premještena, te je 9. kolovoza, zajedno sa svojom sestrom Rozom, odvedena u plinsku komoru u Auschwitzu te postala – kako je tijekom posjeta tom koncentracijskom logoru, 28. svibnja 2006. godine, rekao Benedikt XVI. – svjetlo u mračnoj noći, jer se nije pokorila moći zla nego je bila svjedok istine i dobra. Sveti Ivan Pavao II. ju je 11. listopada 1998. godine proglasio svetom, ističući njezinu sposobnost da do kraja prođe školu Križa, pokazujući da je poruka boli lekcija ljubavi. Ljubav čini bol plodnom, a bol produbljuje ljubav.

Proglašavajući ju suzaštitnicom Europe, motu proprijem od 1. listopada 1999. godine, papa Wojtyła je želio postaviti na obzor Staroga kontinenta simbol poštovanja, snošljivosti i prihvata. Njoj se papa Franjo obratio na općoj audijenciji 8. kolovoza 2018. godine, moleći ju da štiti Stari kontinent, a prošle godine, na općoj audijenciji 7. kolovoza, istaknuo je put kojim valja ići protiv svih oblika netrpeljivosti. Pozivam sve da pogledaju njezine hrabre odluke, izražene u istinskom obraćenju Kristu, kao i u daru njezina života protiv svih oblika netrpeljivosti i ideološke izopačenosti – potaknuo je papa Franjo.

Papa Franjo tijekom opće audijencije 7. kolovoza 2019.
09 kolovoza 2020, 14:15