Traži

Vatican News
Sestra Josipa Andreata iz Družbe sestara Srca Isusova čita Božju riječ Sestra Josipa Andreata iz Družbe sestara Srca Isusova čita Božju riječ 

Službenica Božja, majka Marija Krucifiksa Kozulić i Božja riječ

Riječka Majka dakle nije bila samo slušatelj nego izvršitelj Riječi Božje (usp Jak 1,22).

Helena Anušić - Rijeka

Papa Franjo je u Vatikanu 30. rujna prošle godine, povodom 1600. obljetnice smrti sv. Jeronima, velikog poznavatelja i prevodioca Svetoga pisma na latinski, objavio apostolsko pismo „Aperuit illis“ kojim je odredio da „Treća nedjelja kroz godinu bude posvećena slavljenju, razmišljanju i širenju Božje riječi“. Papa je time želio da se što više otkrije pashalno i spasenjsko značenje Božje Riječi koja na uvijek novi način potiče da se izađe iz individualizma i iznova rodi za ljubav. Naslov dokumenta „Aperuit illis“ dolazi od teksta iz Lukina Evanđelja „Tada im otvori pamet da razumiju Pisma“ (24, 45). Sv. Jeronim je rekao: „Ne poznavati Pisma znači ne poznavati Krista“. Kakav je bio odnos Riječke Majke prema Riječi Božjoj?

Čitav život, molitva, riječi i djela službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić obilježeni su Riječju Božjom. Riječka Majka je bila sva otvorena Božjoj riječi, slušala je i meditirala, živjela je i usklađivala svoj život prema Božjoj riječi te provodila ju u djelo u konkretni život. Ona je prema psalmistovim riječima, bila „kao stablo zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje vrijeme donosi plod. Lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi“ (Ps  1,1-3), jer njezin je život urodio Božjim blagoslovima ili uspjesima u svim pothvatima.  

Riječka Majka, dakle, nije bila samo slušatelj nego izvršitelj Riječi Božje (usp Jak 1,22). Evanđelje nije za Majku bila samo knjiga nego život – osoba Isus komu je povjerovala i potpuno predala svoj život. Majka Marija Krucifiksa sva je bila ispunjena težnjom i čežnjom da izvršava riječi Gospodinove, odnosno da ih oživotvori u svom životu.

Majka je i u Riječi Božjoj upoznala volju Božju, koju je pod svaku cijenu nastojala vršiti pa i pod cijenu progonstva slijediti. Kako već znamo, njezin temeljni program i zakon života i djelovanja bila su evanđeoska Blaženstva. Kroz Blaženstva je ona upoznala Lice i Srce našega Spasitelja Gospodina Isusa Krista - Lice Krista patnika jer siromašni, ožalošćeni, krotki, gladni i žedni, oni su kao takvi baštinici Kraljevstva nebeskoga. Majka kaže: „Kraljevski psalmist uvjerava nas da Bog voli siromašne, rado uslišava molitve siromaha i pomaže ih na poseban način“ (Ps 71.13). „Kraljevstvo nebesko pripada siromasima - Ipsorum est regnum Coelorum" (Mt 5,5). Životno načelo ili geslo Majčino bilo je: „Utažiti žeđ raspetom Kristu“, jer je svoje poslanje temeljila na Riječi Božjoj: „Što god ste učinili jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste“ ( Mt 25,40). U njezinu životu nasljedovanje Krista siromašna i raspeta i ljubav prema siromasima neraskidiva je. Dakle, temelj i vodič života i djelovanja Riječke Majke bila je Riječ Božja.

Majka Marija Krucifiksa je kao utemeljiteljica i redovnica ugradila riječi i duh Evanđelja u život i Konstitucije Družbe sestara Presvetog Srca Isusova, jer sestre trebaju živjeti tako da svoj život nastoje suobličiti Kristu siromašnom i raspetom, živeći u čistoći, siromaštvu i poslušnosti. Što se još nalazi u spisima?

Osim toga, i u njezinim spisima susrećemo se s Riječi Božjom prema kojoj je ona gradila i izgrađivala svoju ljubav, svoju sliku Boga dobrote i ljubavi milosrdnog Boga i djelotvornu ili milosrdnu ljubav prema bližnjemu. Njezino spoznanje o prevelikom Božjem milosrđu temelji se na Riječi Božjoj. Ona često ponavlja Isusove riječi: „Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca“ (Mt 11, 29), a sama moli: „Udijeli mi Gospodine duboku poniznost i milosrdnu ljubav.“  

Riječkoj Majci su sva tri redovnička zavjeta, čistoća, siromaštvo i poslušnost, bila, kako ona to kaže: „Sakriveno blago u njivi; nebeski biser što ga Isus spominje Evanđelje“ (Konst. II., 13). Ona se odrekla sveg bogatstva i sjaja ovoga svijeta i s psalmistom kaže: "Dominus pars haereditatis meae - Gospodin je baština moja“ (Ps 16,5).

I kad je riječ o kršćanskom savršenstvu Majka piše svojim duhovnim kćerima: „Utjelovljena Mudrost Isus preporučuje nam da težimo za savršenstvom, kako bismo postali slični nebeskom Ocu, koji je najsavršeniji u svojoj biti „Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac Vaš nebeski“ (Mt 5,48). I nastavlja prema riječima sv. Pavla: "Prije svih drugih stvari preporučujem vam ljubav kao trajnu vezu između vas." „A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva“ ( Kol 3, 12-17).

Riječ Božja je bila Riječkoj Majci i trajno nadahnuće u molitvi i kroz Riječ Božju je rasla u spoznaji Boga. Osobito se nadahnjivala na molitvi psalama jer ih je svakodnevno čitala moleći Časoslov najprije Žalosne Gospe, a potom Mali Časoslov Presvetog Srca Isusova. I nadasve moli i razmatra molitvu Oče naš, gdje najdublje spoznaje ljubav i dobrotu milosrdnog Oca nebeskog. Ukratko mogu reći da je molitva službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić utemeljena na Riječi Božjoj, odnosno njezina je molitva biblijska, crkvena i liturgijska. 

Ovdje poslušajte prilog: Službenica Božja, majka Marija Krucifiksa Kozulić i Božja riječ

 

28 siječnja 2020, 16:26