Traži

Sestra Josipa Andreata iz Družbe sestara Srca Isusova čita Božju riječ Sestra Josipa Andreata iz Družbe sestara Srca Isusova čita Božju riječ 

Službenica Božja, majka Marija Krucifiksa Kozulić i Božja riječ

Riječka Majka dakle nije bila samo slušatelj nego izvršitelj Riječi Božje (usp Jak 1,22).

Helena Anušić - Rijeka

Papa Franjo je u Vatikanu 30. rujna prošle godine, povodom 1600. obljetnice smrti sv. Jeronima, velikog poznavatelja i prevodioca Svetoga pisma na latinski, objavio apostolsko pismo „Aperuit illis“ kojim je odredio da „Treća nedjelja kroz godinu bude posvećena slavljenju, razmišljanju i širenju Božje riječi“. Papa je time želio da se što više otkrije pashalno i spasenjsko značenje Božje Riječi koja na uvijek novi način potiče da se izađe iz individualizma i iznova rodi za ljubav. Naslov dokumenta „Aperuit illis“ dolazi od teksta iz Lukina Evanđelja „Tada im otvori pamet da razumiju Pisma“ (24, 45). Sv. Jeronim je rekao: „Ne poznavati Pisma znači ne poznavati Krista“. Kakav je bio odnos Riječke Majke prema Riječi Božjoj?

Čitav život, molitva, riječi i djela službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić obilježeni su Riječju Božjom. Riječka Majka je bila sva otvorena Božjoj riječi, slušala je i meditirala, živjela je i usklađivala svoj život prema Božjoj riječi te provodila ju u djelo u konkretni život. Ona je prema psalmistovim riječima, bila „kao stablo zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje vrijeme donosi plod. Lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi“ (Ps  1,1-3), jer njezin je život urodio Božjim blagoslovima ili uspjesima u svim pothvatima.  

Riječka Majka, dakle, nije bila samo slušatelj nego izvršitelj Riječi Božje (usp Jak 1,22). Evanđelje nije za Majku bila samo knjiga nego život – osoba Isus komu je povjerovala i potpuno predala svoj život. Majka Marija Krucifiksa sva je bila ispunjena težnjom i čežnjom da izvršava riječi Gospodinove, odnosno da ih oživotvori u svom životu.

Majka je i u Riječi Božjoj upoznala volju Božju, koju je pod svaku cijenu nastojala vršiti pa i pod cijenu progonstva slijediti. Kako već znamo, njezin temeljni program i zakon života i djelovanja bila su evanđeoska Blaženstva. Kroz Blaženstva je ona upoznala Lice i Srce našega Spasitelja Gospodina Isusa Krista - Lice Krista patnika jer siromašni, ožalošćeni, krotki, gladni i žedni, oni su kao takvi baštinici Kraljevstva nebeskoga. Majka kaže: „Kraljevski psalmist uvjerava nas da Bog voli siromašne, rado uslišava molitve siromaha i pomaže ih na poseban način“ (Ps 71.13). „Kraljevstvo nebesko pripada siromasima - Ipsorum est regnum Coelorum" (Mt 5,5). Životno načelo ili geslo Majčino bilo je: „Utažiti žeđ raspetom Kristu“, jer je svoje poslanje temeljila na Riječi Božjoj: „Što god ste učinili jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste“ ( Mt 25,40). U njezinu životu nasljedovanje Krista siromašna i raspeta i ljubav prema siromasima neraskidiva je. Dakle, temelj i vodič života i djelovanja Riječke Majke bila je Riječ Božja.

Majka Marija Krucifiksa je kao utemeljiteljica i redovnica ugradila riječi i duh Evanđelja u život i Konstitucije Družbe sestara Presvetog Srca Isusova, jer sestre trebaju živjeti tako da svoj život nastoje suobličiti Kristu siromašnom i raspetom, živeći u čistoći, siromaštvu i poslušnosti. Što se još nalazi u spisima?

Osim toga, i u njezinim spisima susrećemo se s Riječi Božjom prema kojoj je ona gradila i izgrađivala svoju ljubav, svoju sliku Boga dobrote i ljubavi milosrdnog Boga i djelotvornu ili milosrdnu ljubav prema bližnjemu. Njezino spoznanje o prevelikom Božjem milosrđu temelji se na Riječi Božjoj. Ona često ponavlja Isusove riječi: „Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca“ (Mt 11, 29), a sama moli: „Udijeli mi Gospodine duboku poniznost i milosrdnu ljubav.“  

Riječkoj Majci su sva tri redovnička zavjeta, čistoća, siromaštvo i poslušnost, bila, kako ona to kaže: „Sakriveno blago u njivi; nebeski biser što ga Isus spominje Evanđelje“ (Konst. II., 13). Ona se odrekla sveg bogatstva i sjaja ovoga svijeta i s psalmistom kaže: "Dominus pars haereditatis meae - Gospodin je baština moja“ (Ps 16,5).

I kad je riječ o kršćanskom savršenstvu Majka piše svojim duhovnim kćerima: „Utjelovljena Mudrost Isus preporučuje nam da težimo za savršenstvom, kako bismo postali slični nebeskom Ocu, koji je najsavršeniji u svojoj biti „Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac Vaš nebeski“ (Mt 5,48). I nastavlja prema riječima sv. Pavla: "Prije svih drugih stvari preporučujem vam ljubav kao trajnu vezu između vas." „A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva“ ( Kol 3, 12-17).

Riječ Božja je bila Riječkoj Majci i trajno nadahnuće u molitvi i kroz Riječ Božju je rasla u spoznaji Boga. Osobito se nadahnjivala na molitvi psalama jer ih je svakodnevno čitala moleći Časoslov najprije Žalosne Gospe, a potom Mali Časoslov Presvetog Srca Isusova. I nadasve moli i razmatra molitvu Oče naš, gdje najdublje spoznaje ljubav i dobrotu milosrdnog Oca nebeskog. Ukratko mogu reći da je molitva službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić utemeljena na Riječi Božjoj, odnosno njezina je molitva biblijska, crkvena i liturgijska. 

Ovdje poslušajte prilog: Službenica Božja, majka Marija Krucifiksa Kozulić i Božja riječ

 

28 siječnja 2020, 16:26