Traži

Vatican News
Europski su biskupi izrazili zadovoljstvo prijedlogom nove strategije Europske unije za mlade, koja bi se trebala provesti u razdoblju od 2019. do 2027. godine Europski su biskupi izrazili zadovoljstvo prijedlogom nove strategije Europske unije za mlade, koja bi se trebala provesti u razdoblju od 2019. do 2027. godine 

COMECE potiče na veće uključivanje mladih u programe EU

Povodom Međunarodnoga dana mladih, koji je obilježen 12. kolovoza, Vijeće biskupskih konferencija Europske unije (COMECE) potaknulo je novu Europsku komisiju da imenuje koordinatora za mlade, što je predviđeno strategijom EU-a za mlade od 2019.-2027. godine

Eugenio Murrali; Mate Žaja – Vatikan

Povodom Međunarodnoga dana mladih, koji je obilježen 12. kolovoza, Vijeće biskupskih konferencija Europske unije objavilo je priopćenje u kojemu, među ostalim, upozorava na neizvjesnost, frustraciju i marginalizaciju koje, zbog visoke stope nezaposlenosti, proživljavaju mladi u Europi. Europski su biskupi izrazili zadovoljstvo prijedlogom nove strategije Europske unije za mlade, koja bi se trebala provesti u razdoblju od 2019. do 2027. godine. Novu Europsku komisiju, koja će s radom početi u studenome, biskupi su pozvali da provede spomenutu strategiju, a posebice dio koji se odnosi na imenovanje koordinatora za mlade.

Podsjetivši na postsinodsku apostolsku pobudnicu pape Franje, „Christus vivit“, posvećenu mladima, biskupi su naglasili potrebu da se glasu mladih, koji su sadašnjost i budućnost našega svijeta te katalizatori promjene i preobrazbe, osigura što veći prostor. U tom je kontekstu – kako je izvijestila Agencija SIR – Vijeće biskupskih konferencija Europske unije u travnju organiziralo susret o sudjelovanju mladih u društvu te uspostavilo platformu s katoličkim organizacijama mladih, s ciljem što uspješnijega promicanja njihovih prijedloga i mogućnosti dijaloga s institucijama Europske unije.

U priopćenju europskih biskupa ističe se također da će Vijeće nastaviti doprinositi inicijativi „Europske snage solidarnosti“, programu koji mladima između 18 i 30 godina omogućuje sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima na području Europske unije, te u pregovorima za predstojeći program studentske razmjene, „Erasmus“. Spomenutom strategijom Europske unije o politikama za mlade, u razdoblju od 2019. do 2027. godine želi se promicati sudjelovanje mladih u demokratskom životu, podržati njihovo društveno i građansko zauzimanje te svim mladim ljudima osigurati sredstva koja su im potrebna kako bi zauzeli svoje mjesto u društvu.

Strategija ima težište na tri temeljna područja: mobilizaciji, povezivanju i osnaživanju. U nizu razgovora s mladima iz cijele Europe, tijekom 2017. i 2018. godine, utvrđeno je 11 ciljeva vezanih uz probleme koji ih pogađaju: povezivanje Europske unije i mladih; ravnopravnost spolova; inkluzivna društva; informacije i konstruktivni dijalog; mentalno zdravlje i dobrobit; potpora mladima koji žive u ruralnim područjima; kvalitetni poslovi za sve; kvalitetno stručno osposobljavanje; prostor i jednaka mogućnost sudjelovanja za sve; održiva zelena Europa te organizacije mladih i europski programi.

16 kolovoza 2019, 17:30