Traži

Vatican News
Naslovnica knjige pape Franje "Božja muka - nada za tebe" Naslovnica knjige pape Franje "Božja muka - nada za tebe" 

O knjizi pape Franje "Božja muka - nada za tebe"

U knjizi su sabrani ʺnajljepši tekstovi koje je izrekao papa Franjo u prigodi slavlja vazmenog otajstva i u pripravi za Uskrs

Marito Mihovil Letica - Zagreb

Započinjemo zamjedbom da se riječ ʺnadaʺ (računajući njezine imenične pojavnice u svim padežima, u jednini i množini, skupa s oblicima glagola ʺnadati seʺ) nalazi u Bibliji na gotovo 150 mjesta. A za Bibliju kažemo, kada želimo više reći o njezinu sadržaju, da je Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta, koji čine jednu i nerazdvojivu cjelinu. ʺNovi zavjet se u Starome skriva, a Stari se u Novome otkrivaʺ, ili rečeno izvorno, latinski, riječima sv. Augustina: ʺNovum in Vetere latet, et in Novo Vetus patet.ʺ

Jedan od dojmljivijih biblijskih citata o nadi jest ovaj iz 4. poglavlja ʺPoslanice Rimljanimaʺ gdje sv. Pavao napisa: ʺU nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ʹocem naroda mnogihʹ po onom što je rečeno: ʹToliko će biti tvoje potomstvoʹʺ (Rim 4,18). Nekoliko redaka potom čitamo i ove Pavlove rečenice:

ʺZato mu se i uračuna u pravednost. Ali nije samo za nj napisano: ʹUračuna mu seʹ, nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanjaʺ (Rim 4,22-25).

A u 5. poglavlju Pavlove ili, prema nekim mišljenjima, pavlovske ʺPoslanice Hebrejimaʺ čitamo da je Isus ʺzačetnik vječnoga spasenjaʺ, koji je ʺproglašen od Boga Velikim svećenikom po redu Melkisedekovuʺ (Heb 5,9-10). Podsjetimo se da Melkisedek, čije ime znači ʹkralj pravednostiʹ, bijaše kralj Šalema (tj. Jeruzalema) i svećenik Boga Svevišnjega. Kao najdragocjenije darove Melkisedek je pred Abrahama i njegove umorne ratnike iznio kruh i vino.

Kruh i vino odabrao je Isus na Posljednjoj večeri za euharistijsku hranu vječnoga života. Svojom nam mukom i uskrsnućem Krist Isus daje nadu po kojoj čeznemo i od Boga očekujemo ne samo vječnost u budućnosti, buduću vječnost, nego i svojevrsnu vječnu budućnost u kojoj će vrijeme i nadnaravna odsutnost vremena biti stopljeni u blaženstvo neposredne Božje blizine i nenadvladive Njegove ljubavi.

U izdanju Kršćanske sadašnjosti objavljena je 2018. knjiga pape Franje ʺBožja muka – nada za tebeʺ, pobliže određena podnaslovom ʺMisli, riječi i molitve o vazmenom otajstvuʺ. U knjizi su sabrani ʺnajljepši tekstovi koje je izrekao papa Franjo u prigodi slavlja vazmenog otajstva i u pripravi za Uskrs: tema patnje i smrti – Boga i čovjeka – za kršćane se ne zaustavlja na grobu, nego se otvara nadi uskrsnućaʺ.

Knjiga se sastoji od dva dijela. U prvome, kojemu je naziv ʺBožja ʹmukaʹʺ, riječ je o Velikome tjednu, Cvjetnici, vazmenome trodnevlju, Velikom četvrtku, Velikom petku, Velikoj suboti i nedjelji Uskrsa. Naslov drugoga dijela jest ʺRiječi nade za onoga koji živi svakodnevni križʺ, čemu su pridodane molitve nade za dane muke.

ʺAko ne vjeruješ u uskrsnuće, gdje je tvoja nada?ʺ, pita papa Franjo i zatim kaže:

ʺBez te vjere u Isusovu smrt i uskrsnuće naša će nada biti slaba, neće, štoviše, ni biti nada, a upravo su smrt i uskrsnuće središte naše nade. Apostol kaže: ʹAko Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima.ʹ Nažalost, često se pokušavalo potamniti vjeru u Isusovo uskrsnuće, čak su se i u neke vjernike uvukle sumnje. To je pomalo ona, kako mi kažemo, ʹmlakaʹ, površna vjera; vjera kojoj nedostaje čvrstine. I to zbog površnosti, katkad zbog ravnodušnosti, zaokupljenosti mnogim stvarima koje se drži važnijima od vjere, odnosno zbog isključivo ovozemaljskog poimanja života. No upravo nas uskrsnuće otvara većoj nadi, jer otvara naš život i život svijeta Božjoj vječnoj budućnosti, punoj sreći, sigurnosti da zlo, grijeh, smrt mogu biti pobijeđeni. I to nas potiče da živimo s većim pouzdanjem u svakodnevne stvarnosti, da se s njima suočavamo hrabro i zauzeto. Kristovo uskrsnuće prosvjetljuje novim svjetlom te svakodnevne stvarnosti. Kristovo uskrsnuće naša je snaga!ʺ

ʺŠto uskrsnuće znači za naš život? I zašto je bez njega uzaludna naša vjera?ʺ, pita nadalje papa Franjo te odgovara:

ʺOna počiva na smrti i uskrsnuću Kristovu, upravo kao što kuća leži na temeljima: ako se oni uklone, ruši se cijela kuća. Isus je na križu prinio samoga sebe uzevši na sebe naše grijehe i sišavši u ponor smrti, a u uskrsnuću ih pobjeđuje, uklanja ih i otvara nam put da se možemo ponovno roditi na novi život. Sveti Petar to izražava sažeto na početku svoje Prve Poslanice, kao što smo čuli: ʹBlagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vasʹ (1,3-4).ʺ

To je papa Franjo izgovorio na općoj audijenciji 3. travnja 2013.

Nada je od Boga darovana te Bogočovjekom Isusom Kristom oživotvorena i Njegovim uskrsnućem oživljena čovjekova sposobnost, na krilima koje pokrećemo stvarnost prema žuđenoj i Božjom riječju obećanoj budućnosti, usprkos poteškoćama koje nam stoje na putu. Jer Božja muka – nada je za nas, jamstvo da ćemo iznijeti svoje križeve na uskrsno svjetlo pobjede života nad smrću, dobra nad zlom, istine nad laži, pravde nad nepravdom, radosti nad tugom. Nema radosnije i sudbonosnije vijesti od povijesne i natpovijesne istine da je Krist uskrsnuo! Uskrs je temeljna, središnja i vrhunska istina kršćanske vjere. Uskrsom proslavljamo Uskrsloga, ali i našu suuskrslost s Njime. Temelj je to naše nade u život vječni, u vječnu budućnost milosne Božje blizine. 

Ovdje poslušajte prilog: O knjizi pape Franje ʺBožja muka – nada za tebeʺ
21 travnja 2019, 16:13