Traži

Vatican News
Marija Kozulić 1896. godine s djecom u  novoosnovanom Zavodu Marija Kozulić 1896. godine s djecom u novoosnovanom Zavodu 

Molitva i ljubav Riječke Majke prema Crkvi

Majka Krucifiksa je zapravo molila i vapila Bogu za Crkvu tako kao da je ona nosila sve njezine brige, probleme, nevolje i grješnost

Helena Anušić - Rijeka

Papa Franjo je u srijedu 20. veljače, u susretu s vjernicima iz talijanske nadbiskupije Benevento koji su mu uzvratili za njegov posjet Pietrelcini, progovorio o velikoj ljubavi sv. Pija iz Pietrelcine prema Crkvi koja je bila utjelovljena u njegovu srcu i istaknuo je „Tko voli Crkvu ne optužuje ju.“

A otvarajući susret o „Zaštiti maloljetnika u Crkvi“ u Vatikanu, rekao je: „Molim Duha Svetoga da nas ovih dana podupire i pomogne nam to zlo preobraziti u priliku za osvještavanje i pročišćenje“ te je na kraju dodao: „Neka nas Blažena Djevica Marija prosvijetli da pokušamo izliječiti teške rane koje je kod djece i vjernika izazvala sablazan pedofilije.“ Ovih smo dana kao vjernici molili da Crkva na pravi način prođe kroz krizu i nastavi svoje istinsko poslanje koje joj je Bog povjerio. Pozvani smo na koljena pred milosrdnim Ocem da, kao njegov narod, liječimo rane „melemom Njegove ljubavi“, u izlaganju je istaknula Linda Ghisoni na vatikanskom samitu o „Zaštiti maloljetnika u Crkvi“. Koje krize su obilježile vrijeme Riječke Majke, govori nam postulatorica kauze s. Dobroslava Mlakić.

I u doba službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić postojale su mnoge kušnje i krize u svijetu i u Crkvi, a osim toga Majka Krucifiksa je živjela u vrtlogu podjela na nacionalnoj osnovi u Crkvi svoga grada Rijeke, a pogledajmo kako se odnosila prema svemu tomu Majka Marija Krucifiksa?

Prije svega službenica Božja Majka Marija Krucifiksa bila je žena velike vjere i molitve i ona je nosila u svom srcu veliku ljubav prema Crkvi koju je silno voljela. Ona je bila svjesna da je Crkva sveta i grješna i kao takvu ju je silno voljela. Ona je jednostavno vapila u svojim molitvama Bogu i Majci Božjoj da joj pritekne u pomoć kao njezina zaštitnica i zagovornica. Majka Krucifiksa je zapravo molila i vapila Bogu za Crkvu tako kao da je ona nosila sve njezine brige, probleme, nevolje i grješnost. Molila je osobito za vrhovnog svećenika papu i sve biskupe i svećenike. A s druge strane je svojim životom svjedočila Božju dobrotu i nježnu ljubav kojom nebeski Otac ljubi svu svoju djecu, osobito siromašne i grješne.

Nalazimo pred skorim početkom korizme. Kronike svjedoče da je Riječka Majka molitvene nakane, post i djela milosrđa osobito namjenjivala za Crkvu, za obraćenje grješnika i svih ljudi, ali u svojoj poniznosti nije nikada ni sebe držala pravednom i bez grijeha i slabosti.

Da. Kad Majka Marija Krucifiksa u korizmi razmatra o križu, osobito promatra nebesku Majku Mariju kao na supatnicu u djelu našega otkupljenja i njoj se utječe: 

„Nebeska Majka Marija žarko ljubi križ i po križu je postala uzvišenom Majkom svih ljudi; po križu je uvedena u božansko svećeništvo, i budući da je supatnica i suradnica u Isusovoj žrtvi, u muci i Njegovoj smrti na križu, po križu je uzdignuta u nebesku slavu.

Križ je primila u svoje Srce; ova draga Majka i ona bdije svojom majčinskom nježnošću i dobrotom nad svima onima koji je zazivaju i stavljaju se pod njezinu zaštitu, moli i zauzima se za svoju djecu kod svoga Sina našega Spasitelja, moli za grješnike da se obrate k Bogu koga su napustili; moli i za one koji se drže pravednima da krenu putem kršćanske škole savršenosti; zauzima se za svećenike i služitelje oltara da i oni nose i prihvaćaju svoje žrtve i križeve i prinose ih na oltar žrtve Krista Spasitelja da On svima bude nada, spas i život.

Primimo najbolje od svih majki, ovaj zalog ljubavi – križ i otvorimo svoja srca, po njezinu primjeru, križu Isusovu... Prihvatimo ovo dragocjeno drvo... Marija će nam učiniti lakim njegov teret i izmoliti nam svetu velikodušnost i savršenu odanost koja daje snagu i donosi mir vjernoj duši koja korača zajedno sa svojim božanskim spasiteljem Isusom Kristom.

Kraljice mučenika, Majko žalosna, k tebi dolazim da s tobom dijelim žalost i plačem zbog sljepoće i nezahvalnosti ljudi i tolikih jadnih grješnika, među kojima sam i ja prva.

Obrati nas, Bože moj, obrati nas. Pogledaj na svu svoju ljubljenu djecu, na vrhovnog svećenika i sve pastire Crkve.

Dušo moja! Blagoslivljaj Kraljicu mučenika koja drži u svom naručju okrvavljeno tijelo nevinog Isusa, žrtvovanog za spasenje ljudi. Njemu prikaži jedinu zadovoljštinu koja mu je draga, iskorjenjivanje grijeha, razapinjanje tijela sa svim njegovim pohotama i pokvarenostima i istinski se pokaj za sve svoje grijehe!

Moj ljubljeni Isuse, evo me klečeći pred tvojim svetim nogama! Učini da tvoja sveta Majka Marija koja je bila okrutno probodena mačem boli u danima tvoje muke, ne bude više probodena zbog mojih grijeha; smiluj mi se po njezinom zagovoru, o Spasitelju svijeta, koji si pravi Bog i pravi čovjek, koji živiš i kraljuješ zajedno s Ocem i Duhom Svetim u sve vijeke vjekova. Amen.

Neka nam u nadolazećoj korizmi Službenica Božja Majka Marija Krucifiksa svima bude uzor u molitvi i ljubavi prema Majci Crkvi i svim ljudima dobre volje.  

Ovdje poslušajte prilog: Molitva i ljubav Riječke Majke prema Crkvi
05 ožujka 2019, 15:13