Traži

Vatican News
Don Petar Popović, nakon obrane doktorske disertacije Don Petar Popović, nakon obrane doktorske disertacije 

Don Petar Popović - novi doktor kanonskoga prava

Otac Petar Popović autor je raznih znanstvenih članaka iz područja teoretske i primijenjene filozofije prava na hrvatskom i engleskom jeziku, objavljenih u prestižnim domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima poput Bogoslovske Smotre, Anthropotes, Nova et Vetera i Persona Y Derecho

Petar Popović, svećenik Porečke i Pulske biskupije, stekao je naslov doktora kanonskog prava obranivši 18. siječnja 2019., na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa u Rimu, doktorsku disertaciju pod naslovom „Pravna domena naravnog zakona: pogled pravnog realizma Michela Villeya i Javiera Hervade na suvremene filozofsko-pravne perspektive sjecišta moralnosti i prava“.

Vlč. Petar Popović rođen je 1983. godine u Rijeci. Nakon završene klasične gimnazije i Pravnog fakulteta u Rijeci, ulazi kao bogoslov u sjemenište „Redemptoris Mater“ u Puli, te je 2015. godine zaređen za svećenika porečke i pulske biskupije. Naslov magistra kanonskog prava stekao je 2017. godine na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa u Rimu. Autor je raznih znanstvenih članaka iz područja teoretske i primijenjene filozofije prava na hrvatskom i engleskom jeziku, objavljenih u prestižnim domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima.

19 siječnja 2019, 18:18