Traži

Vatican News
Sveta Brigita Sveta Brigita 

Sveta Brigita – prva hodočasnica sa Sjevera u Svetoj zemlji

U knjizi 'Hodočasnica sa Sjevera', talijanski autor Luca Cesarini piše o hodočašću svete Brigite na mjesta u kojima je Isus boravio za života na zemlji

Marina Tomarro; Mate Žaja – Vatikan

'Ići ćeš u Svetu zemlju' – obećao je Isus svetoj Brigiti prilikom jednoga ukazanja. Ona je znala da će se to ostvariti bez obzira na njenu poodmaklu dob. U knjizi 'Hodočasnica sa Sjevera', autora Luke Cesarinija, koja je ovih dana predstavljena u Rimu, opisano je putovanje u Svetu zemlju na kojemu je sveta Brigita bila od 1371. do 1373. godine, i tijekom kojega joj je u Napulju umro sin.

Isus joj obećao siguran povratak

Želja svete Brigite da posjeti Svetu zemlju počela se ostvarivati kada joj je bilo gotovo 70 godina i kada nije bila najboljeg zdravstvenog stanja. Čak je i sumnjala, zbog čega ju je Gospodin ukorio te joj obećao uspjeh na tom važnom putovanju i da će se ona i grupa hodočasnika koja ju je pratila svi vratiti živi i zdravi, što se nije moglo predvidjeti kao sigurno u to vrijeme puno opasnosti i nepoznanica – rekao je autor knjige.

Vizija Isusovog rođenja

Među najvažnijim vizijama koje je svetica imala tijekom hodočašća ističe se ona Kristovog rođenja u betlehemskoj špilji, gdje je vidjela Blaženu Djevicu Mariju u molitvi na koljenima, a pored nje malenoga Isusa položenoga na zemlju. Ta je vizija zauvijek primijenila način prikazivanja Gospodinovog rođenja u povijesti umjetnosti, pokazujući svu snagu kršćanske vjere usred teškoća – kazao je Luca Cesarini.

Proročica unutar Crkve

Nakon povratka iz Svete zemlje u Rim, sveta Brigita se zauzimala za jedinstvo među franjevcima te im je davala sv. Franju kao primjer koji treba slijediti i Papu kao vodiča na zemlji. Ta je svetica proročica prepoznata u crkvenom svijetu i njene su vizije Isusova života na zemlji pokazale da se ne radi samo o povijesnim činjenicama, nego i o duhovnom događaju koji se ponavlja u svakom razdoblju - zaključio je autor knjige 'Hodočasnica sa Sjevera', Luca Cesarini.

28 studenoga 2018, 17:46