Traži

Vatican News
Ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi, pater Tvrtko Barun DI Ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi, pater Tvrtko Barun DI 

Najava JRS Konferencije "Primiti, zaštititi, promicati, integrirati"

Povijesni trenutak u kojemu se nalazimo, s migracijama i izbjeglištvom kao središnjom temom trenutnih i budućih previranja

Martina Prokl Predragović - Zagreb (JRS)

U svojoj poruci za Svjetski dan selilaca i izbjeglica u siječnju prošle godine, papa Franjo je formulirao zajednički kršćanski odgovor na izazove suvremenih migracija kroz četiri glagola: prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati. Stoga je Isusovačka služba za izbjeglice (Jesuit Refugee Service - JRS), katolička humanitarna udruga i članica brojne obitelji koja djeluje u više od 50 zemalja svijeta, upravo ova četiri glagola utkala u naziv Konferencije koju organizira zajedno s Fakultetom filozofije i religijskih znanosti zagrebačkog sveučilišta i koja će se održati u petak 30. studenog 2018. na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu (Jordanovac 110), s početkom u 10 sati.

Prilikom dolaska ravnatelja međunarodnog ureda JRS-a u Hrvatsku, p. Thomasa Smolicha SJ, te povodom 25 godina aktivnog djelovanja JRS-a u Hrvatskoj, cilj konferencije “Primiti, zaštititi, promicati, integrirati” je po prvi puta oko ove važne i aktualne teme okupiti predstavnike katoličkih institucija, redovničkih zajednica, katoličkih pokreta i udruga, znanstvene zajednice te katoličkih medija.

Povijesni trenutak u kojemu se nalazimo, s migracijama i izbjeglištvom kao središnjom temom trenutnih i budućih previranja, stavlja pred nas izazov i zadaću kršćanskog, promišljenog i ujedinjenog odgovora. Smatramo kako je stoga izuzetno važno progovoriti o temi koja je u središtu poslanja JRS-a iz katoličke i kršćanske perspektive, imajući na umu kontekst aktualnih zbivanja u našoj domovini i na njezinim granicama.“ –govori p. Tvrko Baruna SJ, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. Uz njega i p. Thomasa Smolicha SJ, na konferenciji će govoriti i dr. sc. Neven Šimac ispred Komisije HBK Iustitia et Pax, mr. Suzana Borko iz Hrvatskog Caritasa, dr. sc. Niko Bilić sa Fakulteta filozofije i religijskih znanosti te dr. sc. Mislav Kutleša sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta.

Medijski pokrovitelji konferencije su Glas koncila, Hrvatska katolička mreža i Laudato TV.

Kao katolička humanitarna udruga Isusovačka služba za izbjeglice - JRS, pripada brojnoj obitelji. Svoj trud, nastojanja i svakodnevnu brigu o izbjeglicama čine tako i u ime Katoličke Crkve, koju nastoje, u najširem smislu, i na ovaj način što više uključiti i informirati o svom radu i stvarnim potrebama i izazovima. Istovremeno, naglašavaju kako bi na Konferenciji voljeli čuti i druga i možda drugačija razmišljanja, iskustva i stavove.

Usuđujemo se nadati kako ćemo ovim susretom otvoriti novu dimenziju informiranja, podrške i dijaloga te iznaći neke nove puteve djelovanja Crkve, poručujući tako i vjernicima te katoličkoj i široj javnosti poruke i stavove u duhu nasljedovanja Evanđelja milosrđa.“ – zaključuje p. Barun.

Konferencija “Primiti, zaštititi, promicati, integrirati” zamišljena je kao mjesto susreta, dijaloga, međusobnog upoznavanja, iskrenog informiranja, razmjene iskustva, mišljenja i podrške.

Početkom godine, Isusovačka služba za izbjeglica otvorila je u Hrvatskoj prvi Centar za integraciju izbjeglica „SOL“ u zagrebačkoj Dubravi, koji svakodnevno pruža edukaciju i podršku izbjeglicama, otvarajući širom vrata i lokalnoj zajednici, kroz interkulturalne radionice i druženja. Prisutni su i u Prihvatilištima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutinu, dok su od nedavno vrlo aktivni i u BIH, prateći, služeći i zagovarajući izbjeglice i sve prisilno raseljene osobe. 

Ovdje poslušajte prilog: Najava JRS Konferencije "Primiti, zaštititi, promicati, integrirati"
21 studenoga 2018, 18:48