Traži

Vatican News
Papa s peruanskim biskupima na audijenciji u svibnju ove  godine Papa s peruanskim biskupima na audijenciji u svibnju ove godine 

Peruanski biskupi protiv korupcije: Ponovno usvojiti kršćanske ideale

Peruanska biskupska konferencija: „Trpimo zbog političke, sudske, ekonomske i društvene korupcije, uzrokovane moralnim propadanjem i napuštanjem kršćanskih ideala te deformiranom i neosjetljivom savješću“

Emiliano Sinopoli, Mate Žaja - Vatikan

Suočeni s ozbiljnim stanjem korupcije na više razina te moralnom krizom koja pogađa Peru, biskupi su te latinoameričke zemlje, na kraju plenarnog zasjedanja Peruanske biskupske konferencije, objavili poruku u kojoj su pozvali peruanski narod na obnovu nade, te istaknuli neke kritične probleme koji pogađaju društvo.

Korupcija u politici i sudstvu

Biskupi su se složili da se Peru nalazi u stanju političke, sudske, ekonomske i društvene korupcije, koja je uzrokovana moralnim propadanjem zbog napuštanja kršćanskih ideala, te iskrivljavanjem i gušenjem glasa savjesti. Pozivaju stoga sve ljude dobre volje na obraćenje i iskreno ispitivanje savjesti, kako bi mogli djelovati u različitim okruženjima poštujući istinu i transparentnost. Biskupi, osim toga, traže ulaganje dvostrukog napora u suočavanju s tvrdokornom korupcijom koja je vidljiva u pravosuđu.

Potrebni dobri političari i kršćanske vrijednosti

U poruci su se peruanski biskupi također osvrnuli na neke aktualne crkvene i društvene teme. Između ostaloga, osvrnuli su se na predstojeće lokalne izbore te su istaknuli kako Crkva cijeni demokratski sustav ukoliko on osigurava sudjelovanje građana u političkim odlukama i jamči potpunu slobodu onih kojima se upravlja. Biskupi su izrazili nadu u prisutnost dobrih i istinskih, pravih političara koji ozbiljno shvaćaju kršćanske vrijednosti i kršćansko sudjelovanje u javnom životu.

Migranti i zlostavljanja

Peruanska se biskupska konferencija na kraju osvrnula na dolazak migranata u Peru, ponajviše na one koji pristižu iz Venezuele, te je pozvala da se u tom „fenomenu“ vidi prilika, a ne prijetnja, i to prilika za dijeljenje dobara među djecom istoga Oca. Spomenuli su i pitanje zlostavljanja u Katoličkoj Crkvi te su pritom citirali nedavno objavljeno Pismo pape Franje Božjem narodu, iz kojega su naglasili potrebu ostvarenja svih uvjeta koji daju sigurnost te štite integritet djece i ranjivih odraslih osoba, kao i transparentnost te nultu toleranciju prema onima koji počine ili skrivaju te zločine.

17 rujna 2018, 19:06