Vatican News
Naslovnica knjige "Zabranjeno kukanje. Promijeni nabolje svoj život i život drugih" Naslovnica knjige "Zabranjeno kukanje. Promijeni nabolje svoj život i život drugih" 

Zabranjeno kukanje. Promijeni nabolje svoj život i život drugih

Jedan od najvećih misterija u kršćanstvu jest da je neshvatljivi Bog postao čovjekom i tako nas iz smrti izveo u život, nadom obasjao naše kušnje i boli

Marito Mihovil Letica - Zagreb

Riječ ʺproblemʺ rabimo svakodnevno i jedna je od razgovornih učestalica koja, barem tako smatramo, prikladno naznačuje teškoću i ozbiljnost određenih životnih situacija. Riječ dolazi od grčke imenice ʺpróblēmaʺ, što na hrvatski prevodimo kao ′smetnja, poteškoća′. Tomu je u korijenu glagol ʺprobálleinʺ u značenju ′bacati naprijed, postavljati ispred sebe′. Shvaćen u navedenome smislu, problem je nešto pred nama ispriječeno, zapreka na putu kojim hodimo.

Vrijedi citirati znamenitog američkoga književnika, nobelovca Williama Faulknera, koji reče: ʺUstvrdio sam da u situacijama kada se s bilo kojim problemom treba suočiti časno i sa samopoštovanjem te hrabrošću, kakva god razina bila potrebna, najbolja je pomoć upravo svijest o tome gdje se trenutačno nalazite. To znači riječima znati izraziti ono u što vjerujete i na temelju čega djelujete.ʺ

Iskustvo nam govori da se ljudi pred problemima prečesto ponašaju suprotno Faulknerovu naputku: umjesto da pokažu samopoštovanje i hrabrost – prepuštaju se samosažaljevanju i kukanju. Kukanje je postalo uobičajeni način naše međusobne komunikacije; prisutno je u obiteljima, u druženju s prijateljima, u radnoj sredini.

To nije ništa novo – kukalo se odvajkada. U Bibliji se izvedenice glagola ʺkukatiʺ i oblici imenice ʺkukanjeʺ pojavljuju četrdesetak puta. Primjerice, u knjizi proroka Jeremije: ʺOvako reče Jahve: ʹEvo, vode se dižu sa Sjevera / i kao nabujali brzaci / poplavljuju zemlju i sve što je na njoj, / gradove i sve njihovo pučanstvo. / I ljudi vapiju, i kukaju / svi žitelji zemlje, […]ʹʺ (Jr 47,2). Ili iz proročke knjige Izaijine: ʺKukajte, brodovi taršiški / razorena je vaša tvrđava!ʺ (Iz 23,14). Dakle, u starozavjetnim knjigama ne kukaju samo ljudi i narodi nego i, personificirano, brodovi, a u knjizi proroka Zaharije i hrastovi i čempresi itd. Rekli bismo da je kukanje svojstveno čovjeku i čovječanstvu te, u literarnoj izražajnosti, poosobljenomu živom i neživom svijetu.

Ali ne bi pritom smjelo ostati nespomenuto da kukanje na stranicama Biblije susrećemo samo u Starome zavjetu, ni jedan put u nekom od novozavjetnih spisa. Razumije se da to nije slučajno.

Godine 2018. u izdanju nakladne kuće Verbum objelodanjena je knjiga naslovljena ʺZabranjeno kukanjeʺ, a podnaslovljena ʺPromijeni nabolje svoj život i život drugih!ʺ. Autor je cijenjeni psiholog, psihoterapeut i obiteljski medijator Salvo Noè, a knjigu je preporučio i predgovor napisao papa Franjo. On je uz ostalo istaknuo da nam je potreban susret s Bogom i s ljudima jer smo krhki grješnici, ali istodobno i povlašteni primatelji Božje ljubavi. Papa o Bogu, koji se iz ljubavi prema čovjeku utjelovio i podnio muku, dalje kaže:

ʺRanjen je kao i mi, za nas: njegove rane nisu nestale, nego su pune uskrsnoga svjetla. Tako, kada se nasljeduje Isusa na putu ljubavi, korak po korak se uči čak i u boli nazirati životno sazrijevanje, u kušnji nadu, u krizi rast, u noći zoru, u križu uskrsnuće. I osjeća se da nije dobro gubiti se u kukanju i samosažaljevanju. Život nije susretanje drugih ljudi i događaja sa strahom, inatom, prijekorom i sumnjom, nego je život ulaganje u onu ljubav koja ʹsve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosiʹ (1 Kor 13,7). Ljubav koja u oproštenju, primljenome i darovanome, uvijek pronalazi snagu za novi početak.ʺ

Nakon papina predgovora slijedi autorovo uvodno slovo. Salvo Noè započeo je konstatacijom da od djetinjstva sluša izreku ʺKukaj i dobro će ti bitiʺ te je nastavio:

ʺTa me je izreka uvijek pogađala jer bi mogla značiti da će ti, ako si optimist, biti loše. / Odrastao sam s tom tvrdnjom koja podrazumijeva i određene tjelesne popratne znakove poput smrknuta lica i uvučenih ramena. / Jednoga sam dana odlučio da se s tim ne slažem i poželio sam to glasno reći. Eto kako je i zašto nastala ova knjiga i pločica s natpisom ZABRANJENO KUKANJE. Riječ je o nekoj vrsti svjetla koje sam želio baciti na stvarnost koju svi mi gradimo, pa i načinom na koji govorimo. Često toga nismo svjesni. Stoga moj rad služi i tome da bi podsjetio na nešto što možda i znamo, ali s lakoćom zaboravljamo. / Ponavljanje spomenute izreke stvorilo je ʹzačaranostʹ koja nas je dovela do toga da postanemo narod žalopojki i vječnih žrtava nečega i nekoga. / Premda priznajem da u životu postoje poteškoće, ne mogu vjerovati da se rješenje može pronaći u kukanju, naprotiv vjerujem da se nalazi u želji za djelovanjem kako bi se naše stanje promijenilo nabolje. Kao što je govorio Martin Luther King: ʹMože biti da niste odgovorni za stanje u kojemu se nalazite, ali ćete postati odgovorni ako ništa ne učinite da ga promijenite.ʺ

Autor je knjigu podijelio na tri dijela. U prvome dijelu izložena je analiza motiva koji navode ljude na kukanje te su istraženi društveni aspekti koji utječu na subjektivno djelovanje. U drugom su dijelu predočeni neki zanimljivi teoretski prijedlozi te potkrijepljeni konkretnim primjerima iz života. Treći dio podastire niz praktičnih prijedloga s poticajnim vježbama za jačanje samopoštovanja i motivacije.

I naposljetku pitanje: Koja je suprotnost riječi ʺproblemʺ? Premda se to najčešće tako ne razumijeva, suprotnost je riječ ʺmisterijʺ, također grčkoga podrijetla. ʺMystḗrionʺ doslovno znači ʹtajnaʹ, ʹzagonetkaʹ, ʹnešto nedokučivo, neshvatljivoʹ. Hrvatska jednakovrijednica je ʺotajstvoʺ. Problem nam stoji na putu, zapliće nam se o noge – otajstvo je nedokučivo, a u isti mah sveprisutno, posve nas obuzima. Jedan od najvećih misterija u kršćanstvu jest da je neshvatljivi Bog postao čovjekom i tako nas iz smrti izveo u život, nadom obasjao naše kušnje i boli. Upravo nas polazeći od životnih problema prema Kristovu misteriju ljubavi i kršćanske nade vodi knjiga ʺZabranjeno kukanjeʺ. O njoj je papa Franjo rekao:

ʺU ovoj knjizi profesor Salvo Noè želi dati obilje poticaja vezanih za suočavanje s poteškoćama i nepredviđenim događajima kako se ne bi upalo u zamke viktimizma te kako bi se u svakoj protivštini otkrila mogućnost da se iziđe prekaljeniji i s više pouzdanja. To je korisno u našemu vremenu obilježenu tolikom brzinom oko nas i krhkošću u nama.ʺ 

Ovdje poslušajte prilog: Zabranjeno kukanje. Promijeni nabolje svoj život i život drugih
26 kolovoza 2018, 17:17