Vatican News
ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו  ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו   (ANSA)

האפיפיור: התפילה מטפחת את פרי הלידה-מחדש

עם פתיחת משפטו של בנימין נתניהו, לראשונה בתולדות מדינת ישראל, ראש ממשלה מכהן מועמד לדין פלילי.

עם פתיחת המשפט, לראשונה בתולדות מדינת ישראל, ראש ממשלה מכהן מועמד לדין פלילי. המשפט נפתח כשבוע בלבד לאחר השבעת ממשלתו החמישית של נתניהו. מאות הצטופפו על המדרכות שמחוץ לבית המשפט – חלק הגיעו כדי לתמוך בראש הממשלה ואחרים כדי למחות כנגדו.

נתניהו עומד לדין בגין עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים בשלושה תיקים שונים. באחד מהם, ראש הממשלה נטל לכאורה שוחד מבעלי השליטה בחברת "בזק".

בשימוע הראשון במשפטו בבית המשפט המחוזי בירושלים, שערך כשעה, עורכי הדין מטעם ההגנה ביקשו דחיה של שישה חודשים בתהליכים כדי לבחון כ-300 תיקי ראיות ולהתכונן כראוי. התביעה התנגדה וטענה שלהגנה ניתנה למעלה משנה להתכונן ולבחון את הראיות. השופטים צפוים לפרסם את החלטתם בשבוע הקרוב. 

26 מאי 2020, 12:32