Vatican News
הדלקת נרות בטקס לכבוד יום השואה הבינלאומי באוקראינה הדלקת נרות בטקס לכבוד יום השואה הבינלאומי באוקראינה  (ANSA)

הכס הקדוש שב ומגנה כל גילוי אנטישמיות באשר הוא

המשקיף הקבוע של הכס הקדוש לארגון לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה מדגיש את חשיבות השיח הבין-דתי והזכירון בדבריו לכבוד יום השואה הבינלאומי.

מונסיניור יאנוש אורבנצ'יק, המשקיף הקבוע מטעם הכס הקדוש בארגון לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה, חזר על הקריאה של הכנסייה לעקירה משורש של כל צורות האנטישמיות במהלך מפגש של חברי המועצה שהתקיים ביום חמישי האחרון.

האב אורבנצ'יק התייחס בדבריו ליום השואה הבינלאומי ה-76 שצוין ב-27 בינואר, תאריך שחרורו של מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו בשנת 1945. המשקיף הקבוע הזכיר את "הרדיפות המחרידות והנוראיות ואת השמדת היהודים בידי השלטון הנאצי". ביום זה אנו זוכרים גם "אלפי קורבנות אחרים של הטירוף הרצחני והבלתי אנושי של השלטון הנאצי: בני הרומה והסינטי, בני מיעוטים שונים ומאמינים מאמונות ודתות שונות ומגוונות". אנחנו מוקירים, כמו כן, "את אלו שהגנו על הנרדפים תוך סיכון חייהם ונלחמו באכזריות האיומה שסבבה אותם".

זיכרון ודממה

לאור הזוועות הללו, נציג הכס הקדוש הדגיש את חשיבות הזיכרון וההתבוננות. בציטוט מדבריו של האפיפיור פרנציסקוס למשלחת מטעם מרכז שמעון ויזנטל מינואר 2020, מונסיניור אורבנצ'יק ציין שבעולם הכאוטי של ימינו, "קשה לנו לעצור, להתבונן פנימה ולהקשיב בדממה לזעקתה של האנושות הסובלת". הדממה, המשיך, "מסייעת לנו לשמור על הזיכרון בחיים", שכן "אם נאבד את הזיכרון, נחריב את עתידנו".

לכן, נציג הוותיקן התפלל שהיום הזה "יהיה בבחינת קריאה לעצור, לדמום ולזכור", והוסיף ש"עלינו לעשות זאת כדי לא להיות אדישים".

שיח בין-דתי: כלי הכרחי למאבק באנטישמיות

לצד השמירה על זיכרון העבר, מונסיוניור אורבנצ'יק הדגיש את חשיבות השיח הבין-דתי כאמצעי למאבק באנטישמיות, מכיוון שהוא נועד לקדם "מחויבות לשלום, כבוד הדדי, הגנה על החיים, חופש דת ודאגה לבריאה". לדבריו, כפי שהאפיפיור עצמו ציין באיגרותיו, הדתות השונות מבססות כבוד לכל גבר ואישה כמי שקרואים להיות ילדי האלוהים, כמי שנקראים לתרום לבניין אחווה איתנה ולהגן על הצדק בחברה.

דרוש מאמץ מקיף

בה בעת, מונסיניור אורבנצ'יק הביע צער על "התפשטות אווירה של רועה ועוינות, שבמסגרתה האנטישמיות הרימה ראש", בין השאר אפילו במדינות הארגון עצמו ובכל רחבי אירופה. לכן, הוא שב על גינוי חד משמעי מטעם הכס הקדוש לכל צורות האנטישמיות, החדשות והישנות. הוא חזר על דבריו של האפיפיור ש-"עבור הנוצרי, כל צורה של אנטישמיות היא בגדר דחיית מקורותיו של האדם הנוצרי ולכן – סתירה של ממש".

לבסוף, האב אורבנצ'יק הביע תקווה שהיום השואה הבינלאומי לא יהיה עוד יום בלוח השנה, אלא אזהרה בוהקת לכך שיש להיאבק בכל גילוי של אנטישמיות באשר הוא בקרב מדינות הארגון ומחוצה לו.

29 ינואר 2021, 12:54