Vatican News
בית הקברות פובאזקי שבוורשה, פולין בית הקברות פובאזקי שבוורשה, פולין   (ANSA)

האפיפיור מאריך את האינדולגנציה לנפטרים עד לסוף חודש נובמבר

הוותיקן הודיעה על הארכת התנאים לאינדולגנציה מלאה לנפטרים עד לסוף חודש נובמבר.

ועים רבים בכנסייה ביקשו מהכס הקדוש שינוי בתנאים לקבלת אינדולגנציה במהלך חודש נובמבר. לכן, "בהחלטה מיוחדת של הוד קדושתו האפיפיור פרנציסקוס", הוותיקן פרסם ביום שישי האחרון את השינויים שיחולו במהלך החודש. הצו שמורה על השינויים נחתם ב-22 באוקטובר, יום חגו של הקדוש יוחנן פאולוס השני.

אינדולגנציה מלאה במהלך חודש נובמבר

לאור מגפת הקורונה והצורך להימנע מהתקהלויות במידת האפשר, האינדולגנציה המלאה לביקור בבתי קברות הוארכה ממגבלות הזמן הרגילות שלה, בין ה-1 ל-8 בנובמבר, לכל החודש. במהלך החודש, כל מי שמבקר בבית קברות, גם אם רק מבחינה רוחנית, ומתפלל בכוונה עבור נשמות הנפטרים זכאי לאינדולגנציה מלאה.

אינדוגלנציה במהלך יום כל הנשמות

השנה, האינדולגנציה שניתן לקבל במהלך יום כל הנשמות, ב-2 בנובמבר, תוכל להינתן לא רק ביום א' שלפני או אחרי היום ובמהלך היום עצמו, אלא בכל יום במהלך החודש, על פי בחירת המאמינים. אז, האינדולגנציה תינתן לכל מי ש"יבקר בכנסייה או בבית תפילה" ויאמר את תפילת האדון, ה"אני מאמין", וימלא את יתר הדרישות הרגילות לאינדולגנציה מלאה.

הכבולים לביתם

אדם שאינו יכול לעזוב את ביתו מסיבות שונות, ביניהן מגבלות למלחמה במגפה, יוכל לקבל אינדולגנציה מלאה "בכך שיאחד עצמו באופן רוחני עם אחרים מקהל המאמינים". גם אז יש למלא את יתר התנאים הרגילים לקבלת אינדולגנציה מלאה: ווידוי בתקדיש מול כוהן, קבלת גוף המשיח ותפילה לכוונות האב הקדוש.

הצו המיוחד מציע שהתפילה בבית תתבצע למול "תמונה של ישוע או של מרים העלמה המבורכת". עם התפילות שהצו מציע למאמינים נמנות "תפילות עבור הנפטרים, תפילת השחרית והערבית מתפילת השעות לכבוד הנפטרים, תפילת המחרוזת, מחרוזת רחמי האלוהים, הרהור והגייה בקטעים שונים מספרי הבשורה במוצעים בליטורגיה למען הנפטרים, או ביצוע מעשה חסד – העלאה לאלוהים את הייסורים והקשיים שבחיי האדם".

הזמנה לכוהנים

בדבריו לכוהנים, הצו מבקש להפוך את תקדיש הווידוי לזמין ונגיש ככל הניתן, וכך גם לאפשר לחולים לקבל את גוף המשיח. בנוסף, כל הכוהנים נקראים לערוך שלוש מיסות לכבוד יום כל הנשמות.
 

23 אוקטובר 2020, 09:38