Vatican News
האפיפיור פרנסיס בסינוד של הגמונים. האפיפיור פרנסיס בסינוד של הגמונים.   (Vatican Media)

סינוד ההגמונים הבאה ייערך בשנת 2022, האפיפיור יקבל החלטה לגבי נושא הועידה.

במהלך ישיבת מזכירות סינוד ההגמונים, החליט האפיפיור פרנסיס כי האסיפה הכללית הסדירה ה- 16 של סינוד ההגמונים תתקיים בעוד כשנתיים, בסתיו. האפיפיור יבחר באחד מבין שלושת הנושאים אשר הוצגו בפניו.

האסיפה הכללית הסדירה של סינוד ההגמונים נקבעה "לסתיו 2022",
כדי להבטיח "מעורבות ערה יותר" של הכנסייה כולה "בהכנת הסינוד ובניהולו",
נאמר בהודעה מטעם המזכירות הכללית של סינוד ההגמונים.

האפיפיור פרנסיס החליט לגבי מועד הכינוס בעת שניהל את ישיבת אחה"צ במפגש הראשון של המועצה הסדירה החמישה עשר של המזכירות הכללית של סינוד ההגמונים בתאריך ה-6 לחודש פברואר.

הנושאים שעל סדר היום

בישיבת העבודה אשר התקיימה ב- 7 לחודש פברואר, הוצגו בפני האפיפיור כמה הצעות לנושאים אפשריים בהם יהיה ניתן לעסוק בסינוד הקרוב.
בישיבה נסקרו גם נושאים אחרים, כגון הצעדים אשר ננקטו לאחר סינוד ההגמונים
ב- 2018 ואשר עסק בנושא הצעירים, כמו גם המשוב על האגרת האפוסטולית "המשיח חי" “Christus vivit”.

הדאגה למהגרים

בפני האפיפיור הוצגו "שלושה נושאים אפשריים" לסינוד של 2022.
בישיבת העבודה צוין גם "הצורך הדחוף להביע הזדהות עם האחים והאחיות המעורבים בדרמת ההגירה הכפויה".

המפגש החל עם הקרדינל לורנצו בלדיסרי ראש המזכירות הכללית של סינוד ההגמונים, אשר הכריז שבעקבות מינויו של החשמן הפיליפיני לואיס אנטיניו טאגלה כראש המועצה לבישור העמים, יתמנה החשמן הפקיסטני ג'וזף קוטס הארכיבישוף של קראצ'י, פקיסטן, כחבר חדש במועצה הקבועה .

במהלך המפגש הציג החשמן לורנצו בלדיסרי ראש המזכירות הכללית של סינוד ההגמונים, את תוצאות ההתייעצויות שנערכו בשנת 2019 על ידי לשכתו בנוגע לסוגיות
אפשריות אשר תּוּבֶאנָה לדיון בסינוד הקרוב.

ההתייעצויות נערכו עם כלל וועדי ההגמונים, עם הסינודים של הכנסיות המזרחיות,
עם המחלקות של הקוריה הרומאית – הרשות המבצעת של הכס הקדוש, ועם איגוד ראשי
המסדרים.

גם החשמן קווין ג'וזף פארל, נציב המחלקה לענייני העמאים, המשפחה והחיים, סקר את הפעולות הנעשות על ידי מדור הצעירים מאז תום הסינוד, במטרה לסייע ביישום האגרת האפוסטולית "המשיח חי" “Christus vivit” מאת האפיפיור פרנסיס.
 

16 פברואר 2020, 10:29