Vatican News
כנס על בינה מלאכותית ורובוטיקה ביוזמת האקדמיה האפיפיורית למדעים כנס על בינה מלאכותית ורובוטיקה ביוזמת האקדמיה האפיפיורית למדעים 

כנס על בינה מלאכותית ורובוטיקה התקיים בוותיקן

כנס דו-יומי שמתמקד בהשפעות של מדעי הרובוטיקה והבינה המלאכותית על האנושות מתקיים בוותיקן. הכנס מאורגן על ידי האקדמיה האפיפיורית למדעי החברה והאקדמיה האפיפיורית למדעים.

"רובוטיקה, בינה מלאכותית (AI) ואנושיות: מדע, מוסר ומדיניות", זוהי כותרתו של כנס בינלאומי שהחל ביום חמישי האחרון בוותיקן.

האקדמיה האפיפיורית למדעי החברה (PASS) והאקדמיה האפיפיורית למדעים (PAS) מקיימות את האירוע המשותף בין ה-16 ל-17 במאי, בהיכל פיוס הרביעי בקריית הוותיקן.

פריצות דרך בתחומי למידת המכונה, הבינה המלאכותית והרובוטיקה עוררו עניין רק והציתו פולמוס בנוגע להשפעתם העתידית של תחומים אלו על האנושות. הטכנולוגיות החדשניות הללו, מסרו המארגנים, טומנות בחובן השפעות מרחיקות לכת על מגוון רחב של תחומים, כמו רפוא ושירותי בריאות, תעסוקה, תחבורה, ייצור, חקלאות ומלחמה. בשעה שתשומת לב רבה הוענקה לכל אחד מהנושאים הללו בנפרד, מארגני הכנס מזמינים את החוקרים להרכיב תמונת מצב אחידה של הנושא, תוך בחינת השלכותיו על חייהם של בני אדם ועל מושג האנושיות שמשותף לכולנו.

בנוסף לבחינה של פריצות הדרך האחרונות בתחומי הבינה המלאכותית והרובוטיקה, הכנס ידון גם בהשלכות החידושים על רווחתה של החברה, על הסיכונים שטמונים בהם לשלום ולפיתוח בר-קיימא, כמו גם להקשר המוסרי והדתי שלהם.

בין הנושאים השונים, הממשתפים יתמקדו גם בהשלכות של יחסי אדם-מכונה על החברה, תוך התייחסות להבדלי ההשלכות במדינות מפותחות ומתפתחות, בקהילות כפריות ובעירוניות, ולפער שהולך ונפער בין מבוגרים לצעירים. הם יבחנו, כמו כן, את ההשלכות של הבינה המלאכותית והפיתוחים הרובוטיים על ניהול המלחמה בזמננו.

האפיפיור פרנציסקוס

האב הקדוש גילה עניין רב בנושא. במסר לפורום הכלכלי העולמי בדאבוס בינואר 2018, הוא קרא לרתימה של פריצות דרך בתחומי הבינה המלאכותית ובתחומים אחרים למען "שירות האנושות והגנה על ביתנו המשותף".

עוד לפני כן, באיגרתו "השבח לך", האפיפיור ציטט את ההוגה הקתולי הגרמני-איטלקי רומאנו גוארדיני, שמציין שהתפתחויות טכנולוגיות ומדעיות אכן עשויות לקדם את איכות חיי האדם. אולם, גוארדיני מצר על כך ש"התפתחות טכנולוגית אדירה לא לוותה בתפתחות האחריות, הערכים והמצפון האנושיים".

זוהי לא הפעם הראשונה בה הוותיקן מארגן כנס בנושא. האקדמיה האפיפיורית למדעים ארגנה כנס בשכותרתו "כוחה ומוגבלותה של הבינה המלאכותית" בדצמבר 2016, וסדנה נוספת התקיימה במרץ 2018, תחת הכותרת "בינה מלאכותית ודמוקרטיה".

16 מאי 2019, 16:29