Vatican News
האפיפיור פרנציסקוס בתפילת המלאך האפיפיור פרנציסקוס בתפילת המלאך   (ANSA)

האפיפיור: לקבל את דבר האלוהים משמעות לקבל את המשיח

בתפילת המלאך השבועית, האפיפיור מתייחס למשל הזורע, "אם כל המשלים".

במהלך תפילת המלאך ביום ראשון האחרון, האפיפיור פרנציסקוס התייחס למקרא מספר הבשורה לאותו היום, שבו ישוע מספר להמון את משל הזורע.

האפיפיור כינה את הקטע, "אם כל המשלים", מכיוון שהוא מדבר על ההקשבה לדבר. המשל מספר על זורע שמשליך זרעים על ארבעה סוגי קרקע שונים. האב הקדוש הסביר שדבר האלוהים, שהזרעים מייצגים, "הוא לא מילה מופשטת, אלא ישוע עצמו, דבר האב שהופך בשר ודם ברחמה של מרים. לכן, לקבל את דבר האלוהים משמעו לקבל את המשיח".

לקבל את דבר האלוהים

האב הקדוש ציין שיש דרכים רבות לקבל את דבר האלוהים: "אנחנו יכולים לעשות זאת", אמר, "כמו בצידי הדרך, היכן שהציפורים מגיעות מיד ואוכלות את הזרעים". מדובר ב"הסחות דעת", הזהיר האפיפיור, "הסכנה הגדולה ביותר של זמננו [...] מכיוון שאנחנו מוקפים בכל מיני דיבורים קטנים, אידיאולוגיות רבות, הזדמנויות בלתי פוסקות להסיח את הדעת בתוך ומחוץ לבית, אנחנו עשוים לאבד את האהבה שלנו לשקט, להרהור, לשיח עם האדון, כך שאנחנו מסתכנים באובדן האמונה שלנו".

קרקע סלעית

דרך אחרת לקבל את דבר האלוהים היא "על קרקע סלעית, עם מעט מאד אדמה". "שם, הזרע צומח מהר, אך מהר מאד נובל, מכיוון שהוא לא מסוגל להכות שורשים", אמר. "מדובר בהתלהבות רגעית שנשארת שטחית. היא לא מטמיעה את דבר האלוהים. לכן, ברגע שמגיע לראשונה קושי, אי-נוחות או הפרעה בחיים, האמונה הפגיעה מתפוגגת, כפי שהזרע שנופל בין הסלעים מתייבש".

אדמת קוצים

אנחנו גם עשויים לקבל את דבר האלוהים "כמו אדמה מלאה בשיחים קוצניים", אמר האפיפיור. הקוצים הם, לדבריו, "אשליות האושר, ההצלחה, דאגות העולם הזה [...] שם, הדבר נחנק, מת או לא מניב פרי".

קרקע טובה ופורייה

לבסוף, אמר, "אנחנו יכולים לקבל אותו כמו אדמה טובה. כאן, ורק כאן, הזרע מכה שורש ונושא פרי". המשל הזה, הדגיש האפיפיור, מזכיר לנו שדבר האלוהים הוא זרע פורה ופעיל שאלוהים מפזר בכל מקום. "כל אחד מאתנו", אמר, "הוא קרקע שזרע הדבר נופל עליו [...] ואם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים להפוך לקרקע טובה, עדורה ומטופחת בקפידה, כדי לסייע לזרע הדבר להבשיל".
 

12 יולי 2020, 13:10