Vatican News
TOPSHOT-FRANCE-NATURE-ANIMAL-SWANS

האפיפיור מפרסם תפילה לכבוד שנת "לך השבח"

האב הקדוש קורא לכל המאמינים להשתתף בשנת "לך השבח", על שם האיגרת שפרסם אודות שמירה על הבריאה, ומפרסם תפילה מיוחדת לכבודה.

לאחר תפילת "רוני מלכת שמים" ביום ראשון האחרון, האפיפיור ציין את יום השנה החמישי לפרסום האיגרת "לך השבח: על הדאגה לביתנו המשותף".

לדבריו, האיגרת הייתה "קריאה להבחין בזעקת הארץ והעניים". האפיפיור הזמין את כל המאמינים להשתתף בשנה שמוקדשת לאיגרת זו ובפעילויות הייחודיות שיתקיימו לכבודה מטעם המחלקה לקידום התפתחות אנושית אינטגרלית בוותיקן' החל מה-24 במאי 2020 ועד ה-24 במאי 2021. "אני מזמין את כל אנשי ונשות הרצון הטוב להשתתף, לדאוג לביתנו המשותף ולפגיעים ביותר מבין אחינו ואחיותינו".

תפילה מיוחדת

במהלך דבריו, האפיפיור הקריא תפילה מיוחדת שחיבר לכבוד שנת "לך השבח". הוא עודד את כל בני האדם להשתמש בה. להלן תרגום לעברית של התפילה:

 

אל אוהב,

בורא השמים והארץ וכל אשר בם,

פקח את נפשנו וגע בליבנו,

שנהיה חלק מהבריאה, מתנתך.

היה בעזרם של הנזקקים ברגעי משבר אלו,

בייחוד העניים והפגיעים ביותר.

סייע לנו להפגין יצירתיות בדאגתנו לזולת,

שעה שאנחנו מתמודדים עם השלכותיה של מגפה עולמית.

תן לנו אומץ לקבל את השינויים

הנדרשים למען טובת הכלל.

יהי רצון שעתה, יותר מאי פעם, נחוש מחוברים זה לזה ותלוים אחד בשני.

תן לנו להקשיב ולהגיב

לזעקתה של הארץ ולקולם של העניים.

יהי רצון שסבלותיהם בזמן הזה יהפכו לצירי לידה

עבור עולם בר-קיימא ומלא אחווה.

אנו מבקשים זאת בשם המשיח אדוננו,

תחת מבטה האוהב של מרים, עזרת הנוצרים.

אמן.

24 מאי 2020, 12:15