חיפוש

Vatican News

האפיפיור עורך מיסה למען האסירים

ביום רביעי בבוקר, האפיפיור ערך מיסה לכבוד האסירים ונשא תפילה לאדון שהוא "ינחם אותם בשעת המשבר שלהם".

האפיפיור פרנציסקוס החל את המיסה ביום רביעי האחרון בציון מצבם של האסירים. "ברצוני להתפלל במיוחד עבור אלו שנמצאים בבתי הסוהר", אמר, "למען אחינו ואחיותינו [...] הם סובלים ועלינו להיות קרובים אליהם בתפילותינו, כדי שהאדון ינחם אותם". לאחר מכן, הוא דרש על שני המקראות למיסה של אותו היום: ירמיה י"ח:20-18 ומתי כ:28-17.

ירמיהו מתנבא על ישוע

האב הקדוש פתח את הדרשה בהסבר על הדרך שבה השטן מפתה אותנו לדחות את תכנית האלוהים. בדומה למה שהוא עשה לירמיה הנביא, הוא מתחיל בלשים מכשול בדרכנו. לאחר מכן, הוא עובר לענות אותנו. במובן מסוים, הסביר האפיפיור, החוויה של ירמיה היא נבואה "על ייסוריי ישוע".

"'הבה נשים בפניו מכשולים' [...] השטן לא אומר 'הבה נהרוג  אותו' או 'הבה נסלק אותו', אלא 'הבה נקשה עליו; נענה אותו'. [...] זהו לא רק גזר דין מוות. זה יותר מכך. זוהי השפלה [...]".

 

סגנון הפעולה הראשון של השטן

לשטן שני סגנונות פעולה ברדיפת נוצרים, המשיך האפיפיור. ראשית, הוא מנסה לפתות אותם בענייני העולם הזה, בכך שהוא "גורם להם לשנות את תכנית הגאולה". זוהי רוחו של העולם הזה, שיוצאת מפי אמם של בני זבדי. רהב ריק, חומרנות, מיקוד בקריירה ובהצלחה: אלו הן הדרכים שבהם "השטן מנסה להרחיק אותנו מצלבו של המשיח".

סגנון הפעולה השני של השטן

כשזה לא עובד, הוא מנסה להרוס את האדם. "הגאווה של השטן כה גדולה, עד שהוא מנסה להרוס ונהנה להרוס את האדם בזדוניות". לאחר מכן, האפיפיור הרהר על רדיפתם של קדושים ונוצרים רבים. "הם לא נהרגים מיד. הם נאלצים לסבול", אמר. "הם סובלים כל צורה של ביזוי, אפילו מוות".

זה מה שישוע חווה. שני הגנבים שנצלבו לצידו לא עונו כפי שהוא עונה. ניתן להם למות בשלווה. "אף אחד לא העליב אותם. הם לא היו מעוניינים בהם", אמר האב הקדוש.

חוש האבחנה מביס את השטן

האבחנה בכך שהשטן פועל בנו היא הדרך להתגבר על המכשולים שהוא מציב בפני דרכינו כתלמידיו של האדון. כשאדם נרדף, הוא עומד בפני "נקמת" השטן, מכיוון שלמעשה זוהי עדות לכך שהוא ניצח אותו. הדבר מתברר היום בחייהם של נוצרים רבים ש"נרדפים באכזריות". לאחר מכן, האב הקדוש דיבר על סבלה של אסיה ביבי, שנכלאה למשך תשע שנים בשל אמונתה. "זוהי הזדוניות של השטן", אמר.

תפילת האפיפיור

האפיפיור סיים את דרשתו בתפילה למען חוש האבחנה הזה:

"מי יתן והאדון יעניק לנו את החסד לדעת להבחין כשהרוח שרוצה להרוס נמצאת בקרבנו [...] וכשאותה הרוח רוצה לנחם אותנו באשליות העולם הזה, בחומריות".

"יהי רצון שהאדון יעניק לנו את החסד להבחין בין דרכו של האדון, שהיא הצלב, לבין דרכו של העולם הזה, שהיא חומריות ואשליה".  

11 מרץ 2020, 13:13
קרא הכול >