חיפוש

Vatican News
בית תמחוי בית תמחוי 

"אחים כולנו" – חזון לחברה שלאחר המגיפה

תגובות חיוביות מכל רחבי העולם לפרסום האיגרת החדשה, השלישית במספר, של האפיפיור פרנציסקוס, "אחים כולנו".

איגרת השלישית של האפיפיור פרנציסקוס, "אחים כולנו", זוכה להערכה רחבה בעולם הקתולי. הכנסייה באנגליה ובוויילס,  כמו גם ראשי הכנסייה הקתולית באירלנד ובניו-זילנד פועלים להפצת קריאתו של האב הקדוש לחברה ששמה את כבוד האדם בקדמת הבמה.

תכנית לעולם טוב יותר

קריסטין אלן, מנהלת ארגון הצדקה של הכנסייה הקתולית באנגליה ובוויילס אמרה לחדשות הוותיקן שהאב הקדוש מגיש "תכנית מהפכנית לעולם שלאחר מגפת הקורונה". בדבריה, גברת אלן מדגישה באופן מיוחד את דבריו של האפיפיור על אודות הקשר שבין פוליטיקה לעוני. "הפוליטיקה מאכזבת את העניים", היא אמרה, "וזה מביש שמתקבלות החלטות פוליטיות מסוימות שמשפיעות על העניים ומדרדרות אותם עמוק יותר אל העוני, הסבל והייאוש". בתחילת המגפה, עלו תקוות שסולידריות איתנה יותר תצמח מתוך הסבל, אמרה. אולם, לאחרונה, היא מתאבלת יחד עם האפיפיור על ההזדרזות "לחזור לפוליטיקה 'נורמלית' – של אנוכיות ואדישות לזעקתם של הנותרים מאחור".

לדבריה, האב הקדוש מציג "חזון לשינוי אמיתי ובר-קיימא, קריאה לבנות קהילה בכל המישורים – האישי, החברתי והעולמי; חזון שבו חומות של פחד וחשד מוחלפות ב'תרבות של מפגש' והסולידריות שלנו עם הזולת משיבה את עטרת כבוד האדם ליושנה. לדבריה, הגיעה העת לשפר ולתקן את המערכת הכלכלית העולמים, לטובת העניים והמודרים.

סולידריות עם מודרים

ראש הכנסייה הקתולית באירלנד, הארכיבישוף אדמונד מרטין, קיבל בברכה את האיגרת כמסר של אהבה וסולידריות עם השוליים החברתיים באירלנד ובעולם כולו. לדבריו, האפיפיור "פונה באופן מיוחד – בשמם של הצדק והרחמים – ליתום, לעני, לזר, למהגר, לפליט ולכל מי שנמצאים בשוליים, בפריפריות החיים והחברה". הארכיבישוף הרגיש באופן אישי את האתגר שהאפיפיור מציב בכך שהוא מזכיר לכולם ש"ישנן פריפריות שקרובות אלינו, במרכזי הערים ובמשפחותינו".

הארכיבישוף ציין שהמסר הזה הוא הזמנה לאירים כולם "לחשוב על מי שעשוי להישאר מאחור, על מי שאנחנו נוטים לדחוק לשולי החברה ואולי אפילו מנסים לשכוח". מבטו של מחוסר הדיור או תמונות הפליטים בחדשות יכולים לגרום לנו "לרחם עליהם, אבל לא לערער על הערכים, אורחות החיים או הגישות שלנו". לכן, בהמשך לדבריו של האב הקדוש, הארכיבישוף מדגיש שסולידריות אמיתית משמעה להביט בפניו של העני והפגיע ולנסות לסייע לו. "התרבות שלנו אינה כול-יכולה" סיכם", "לכן עלינו לכבד את כבודו של כל אדם ואדם – מבני המשפחה ועד לזר – באהבה ובתמיכה מעשית, כך שהמין האנושי כולו יוכל לשגשג". 

שינוי עמוק בחיינו

בצידו האחר של העולם, הקרדינל ג'ון דיו הוסיף את קולו למקהלת המשבחים באומרו ש"אחים כולנו", מזמין אותנו ליותר מעוד שינוי קטן בחיינו. "אדרבה – מדובר בדרך לקרוא מחדש ולחיות את הבשורה בימינו". סגן-נשיא מועצת הבישופים הקתוליים של ניו-זילנד אומר שהמסר של האפיפיור עוסק בהישרדות העולם שלנו. "זה עד כדי כך רציני. זה עד כדי כך מושך. זה עד כדי כך תובעני", אמר.

"אחים כולכם", אומר הקרדינל, "הוא הזמנה לכולם להרחיב את נקודת המבט שלנו אל עבר עולם ללא גבולות ולהביט בכל אדם ואדם על פני האדמה וכן – אפילו באדמה עצמה, כאח וכאחות שלנו". 

06 אוקטובר 2020, 12:38