Arcibiskup Gallagher Arcibiskup Gallagher  (ANSA)

Gallagher: Díky Bohu za dar svobody v Chorvatsku. Prosme o mír ve světě

Avtikánský sekretář pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi včera odpoledne v Římě předsedal mši svaté u příležitosti státního svátku Chorvatska, „jehož kontakty se Svatým stolcem navzdory nemálo bitvám v historii nikdy neochably“. Ve své homilii vyzval věřící k modlitbě za všechny národy postižené konflikty.

Tiziana Campisi - Vatican News

Dva dny před svou návštěvou Chorvatska, kde se bude slavit svátek Panny Marie od Kamenné brány, patronky Záhřebu, vyzval věřící monsignor Paul Richard Gallagher, sekretář pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi, při mši svaté ke státnímu svátku této země, které předsedal odpoledne 28. května v Římě v kostele svatého Jeronýma, aby děkovali Bohu „za dar svobody a míru“ v zemi a „připomněl konstituci prvního demokraticky zvoleného parlamentu s více stranami z 30. května 1990“. Arcibiskup rovněž vyzval k „modlitbě za dar míru“ pro všechny země postižené válkami a konflikty a poznamenal, že pro věřící je „námaha pro mír" posvátnou povinností a není jen výsledkem velkorysé iniciativy lidí dobré vůle, jak prohlásil Jan Pavel II. na své první apoštolské cestě do Záhřebu v září 1994, a dodal, že „mír, pokud ho člověk opravdu chce, je vždy možný, ale aby byl vybudován na základech spravedlnosti a pravdy, musí být především vyprošován od Boha".

Bůh je jediný, kdo nám může dát vnitřní svobodu

Mons. Gallagher se ve své homilii pozastavil nad Ježíšovým následováním, které vede k tomu, že čelíme těžkostem, pronásledování, problémům, které „nám pomáhají růst, pokud je dokážeme přijmout jako příležitost k získání větší zralosti a vědomé odpovědnosti, a budeme navzdory všemu šťastní“, a vysvětlil, že spása „předpokládá naše osobní nasazení“, ale „je nakonec vždy darem Boží milosti“. Právě Všemohoucí je „jediný, kdo nás může spasit a změnit srdce člověka, dát mu vnitřní i vnější svobodu od hmotných statků a jiných falešných lidských jistot, aby se mohl opřít jen o Něj“. V komentáři ke stránce evangelia, v níž Kristus dává Petrovi a ostatním učedníkům jasně najevo, že ti, kdo kvůli "mně a kvůli evangeliu opustí domov nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole“, dostanou „‚stonásobek‘ již v přítomnosti“ a „‚život věčný‘ v budoucnosti“, prelát upřesnil, že „Ježíš tím nemyslí, že abychom byli jeho učedníky musíme pohrdat svými blízkými„, ale že ‚ve společenství, kde se bohatství nenechává pro sebe, ale sdílí se, tj. žije v lásce, dochází k obnově nekonečného množství bratrů, sester, dětí, matek‘, a proto ‚přirozená rodina je maličkostí před velkým společenstvím věřících, v němž se každý cítí ‘nesen' láskou všech“.

Mezi Svatým stolcem a Chorvatskem kontakty nikdy nevymizely

Nakonec, když hovořil o skutečných učednících Páně, tajemník pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi poukázal na to, že papež František ve své ranní meditaci přednesené 28. února 2017 v kapli Casa Santa Marta poznamenal, jak svatý Petr a další svatí „uprostřed zkoušek a těžkostí měli šťastnou tvář, spokojený pohled a radostné srdce“, a stejně tak i současní svatí. Patří k nim chilský Alberto Hurtado, který ''byl pronásledován a musel čelit 'mnoha utrpením'', věnoval se chudým, ''stále pracoval, těžkost za těžkostí'', ale říkal, že je šťastný. Na závěr své úvahy svěřil arcibiskup Gallagher Chorvatsko, „jehož kontakty se Svatým stolcem navzdory mnoha bojům v dějinách nikdy neoslabily“, přímluvě Panny Marie od Kamenné brány, svatého Josefa, ochránce země, a blahoslaveného kardinála Alojzije Stepinace.

29. května 2024, 11:26