Hledejte

Logo jubilejního roku v italštině Logo jubilejního roku v italštině 

Logo příštího Svatého roku: Ať svět prožije naději

„Kéž se motto Jubilea 2025: Poutníci naděje, které zvolil papež František, skutečně stane pro celý svět autentickým obsahem, který je třeba prožít“, tuto naději vyjádřil státní sekretář, kardinál Pietro Parolin, na tiskové konferenci k prvním iniciativám jubilea, konkrétně k představení oficiálního loga Svatého roku.

L´Osservatore Romano

Setkání, které koordinoval arcibiskup Rino Fisichella, proprefekt Dikasteria pro evangelizaci, zodpovědný za základní otázky evangelizace ve světě, se konalo v úterý 28. června odpoledne v Apoštolském paláci.

Prezentace jubilejního loga
Prezentace jubilejního loga

Události, které prožíváme, zdůraznil kardinál Parolin, „zvláště v posledních měsících, jako by církev zavazovaly k tomu, aby upírala svůj pohled na ctnost naděje, která je nikoli náhodou definována jako teologální ctnost, protože je spolu s dalšími dvěma ctnostmi, vírou a láskou, vložena do samého základu křesťanského života“. A „naděje nás všechny vyzývá, abychom byli zodpovědnými tvůrci lepšího světa“, jak napsal papež František v souvislosti s Jubilejním rokem: „Musíme udělat všechno pro to, aby každý znovu získal sílu a jistotu a mohl s otevřenou myslí hledět do budoucnosti“.

Kardinál Parolin poděkoval těm, kteří se bezprostředně podílejí na organizační odpovědnosti za jubileum, „za spolupráci, která byla v různých formách nabídnuta“ v této přípravné fázi, a znovu zdůraznil význam „nezbytné a plodné komplementarity pro dobro“ poutníků, kteří přijdou do Říma, „aby prošli Svatou branou podle starobylé jubilejní tradice“.

Svatý rok 2025, uzavřel státní sekretář, „je krásnou příležitostí, která se zvláštním způsobem nabízí Římu a Itálii jako vhodný okamžik pro přivítání milionů turistů, kteří přijedou, aby jistě zažili velikost událost víry, ale zároveň kulturního obohacení a obdivu k těmto nádherným místům“.

Arcibiskup Fisichella pak představil logo jubilea, které navrhl Giacomo Travisani a které osobně vybral papež František, a to ze tří návrhů, které mu předložila mezinárodní komise, jež je vybrala z 294 návrhů od autorů ve věku od 6 do 83 let z 213 měst a 48 zemí.

Autor loga se svým dílem
Autor loga se svým dílem

„Logo představuje čtyři stylizované postavy, které označují lidstvo ze čtyř koutů světa“, vysvětlil arcibiskup podrobně. „Jeden objímá druhého, aby naznačil solidaritu a bratrství, které musí národy spojovat. Všimněte si, že ten na začátku řady se drží kříže. Je tak nejen znamením víry, ale i naděje, kterou nelze nikdy opustit, protože ji potřebujeme vždy a zvláště v dobách největší nouze“.

„Je užitečné pozorovat vlny, které jsou vidět pod putujícími a jsou rozbouřené, aby naznačily, že životní pouť se nepohybuje vždy v klidných vodách“, poznamenal. „Často se stává, že osobní nepřízeň osudu a světové události s větší intenzitou vybízejí k naději. Z tohoto důvodu by měla být zdůrazněna spodní část kříže, která je prodloužená a mění se v kotvu. Jak víme“, dodal, „kotva se často používá jako metafora křesťanské naděje“.

Arcibiskup Fisichella při prezentaci loga
Arcibiskup Fisichella při prezentaci loga

Arcibiskup Fisichella také poukázal na to, že papež František naznačil, aby se následující dva roky před jubileem zaměřily na dvě konkrétní témata. Rok 2023 tak bude věnován opětovnému přezkoumání základních témat čtyř konstitucí II. Vatikánského koncilu, jehož 60. výročí zahájení se bude slavit 11. října příštího roku, „aby církev mohla znovu vdechnout toto hluboké a aktuální učení“.

Rok 2024 bude naopak rokem věnovaným modlitbě, aby se „vytvořil příznivý kontext pro Jubileum a umožnila se důsledná a účinná příprava na tuto událost, která je především duchovní“.

„V závěru letošního léta budou k dispozici oficiální webové stránky a aplikace k jubileu“,oznámil arcibiskup Fisichella, vyzdvihl ducha spolupráce a odpovědnosti v tomto období příprav a poděkoval za to italským úřadům. Webové stránky a aplikace „budou představovat nástroj, který poutníkům pomůže lépe prožít navrhované akce a usnadní jim duchovní a kulturní zážitek z Říma. Jubilejní portál bude obsahovat také zprávy, historické poznámky, praktické informace, služby a multimediální nástroje, a to v deseti jazycích a s vysokou úrovní přístupnosti pro zdravotně postižené. Do konce tohoto kalendářního roku bude připraven kalendář Svatého roku 2025 se všemi zvláštními událostmi.

Prezentace loga v Královském sále Apoštolského paláce
Prezentace loga v Královském sále Apoštolského paláce

(jag)

1. července 2022, 14:15