Hledejte

Modlitba v Kašmíru Modlitba v Kašmíru  (AFP or licensors)

Poselství k měsíci ramadán: Boží láska objímá každého člověka a celý vesmír

Papežská rada pro mezináboženský dialog zveřejnila každoroční poselství adresované muslimským věřícím u příležitosti měsíce ramadán a jeho závěrečného svátku Íd al Fitr. Postní měsíc ramadán začal 1. dubna a vyvrcholí v neděli 1. května.

Vatican News

Křesťané a muslimové – společně sdílejme radosti a bolesti, tak zní titul poselství k měsíci ramadán, které podepsali předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog, kard. Miguel Ángel Ayuso Guixot, a její sekretář, mons. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage. Ve světě, poznamenaném pandemií, různá náboženství prožívala tytéž bolesti, avšak zároveň tytéž radosti, počínaje narozením dětí.

„Všichni totiž sdílíme Boží dary: vzduch, vodu, život, potravu a úkryt, ovoce pokroku v lékařském a farmaceutickém odvětví, výsledky vědeckého a technologického rozvoje v různých oblastech a jejich aplikaci, trvalé odkrývání vesmírných tajemství“, čteme v poselství. Avšak „chudoba a situace nejistoty, vyvolané ztrátou pracovních míst a ekonomicko-sociálními problémy v důsledku pandemie, tuto povinnost společného sdílení ještě umocňují“.

Jak dále píší představitelé Papežské rady pro mezináboženský dialog, „nejhlubším zdůvodněním takového sdílení je vědomí, že vše, čím jsme a co máme, je Božím darem. Vzhledem k tomu jsme povoláni, abychom své hřivny vložili do služby svým bratrům a sestrám a sdíleli s nimi vše, co máme“. Sdílení si žádá „ryzí empatii“ a „účinnou slitovnost vůči druhým“ a neomezuje se na pouhá materiální dobra, nýbrž týká se společného prožívání radostí a bolestí, které jsou součástí každého lidského života.

Zmíněná empatie nás přivádí ke sdílení postojů a pocitů našich příbuzných, přátel a sousedů, včetně těch, kteří přísluší k jiným náboženstvím, a to u příležitosti důležitých radostných či bolestných událostí jejich životů: přisvojujeme si jejich radosti a bolesti. Poselství vyjmenovává různé sdílené radosti – od narození dítěte přes jeho uzdravení z nemoci či oslavy zvláštních náboženských svátků, ale též bolesti – od úmrtí milovaného člověka přes nemoc v rodině až po ztrátu pracovního místa.

„Je zřejmé“, čteme v poselství, „že potřebujeme blízkost a přátelskou solidaritu spíše v krizových a bolestných momentech, než v okamžicích radosti a pokoje“. Představitelé Papežské rady pro mezináboženský dialog proto vyslovují naději, že „naši drazí muslimští bratři a sestry budou nadále sdílet radosti i bolesti svých sousedů a přátel, protože Boží láska objímá každého člověka a celý vesmír.“

Večerní přerušení půstu v káhirské mešitě Al Azhar
Večerní přerušení půstu v káhirské mešitě Al Azhar

(jag)

11. dubna 2022, 15:56