Hledejte

Papežský znak Papežský znak 

Reakce Vatikánu na francouzskou zprávu o zneužívání nezletilých

Ředitel Tiskové střediska Svatého stolce Matteo Bruni odpověděl na otázky novinářů ohledně papežova postoje k dnes zveřejněné zpráva nezávislé francouzské komise o sexuálním zneužívání v církevním prostředí v období 1950-2020.  

"Svatý otec byl o zveřejnění zprávy informován francouzskými biskupy, s nimiž se v minulých dnech setkal při návštěvách ad limina, a se zármutkem se seznámil s jejím obsahem.

Jeho myšlenky směřují především k obětem, s velkou lítostí nad jejich zraněními a vděčností za jejich odvahu oznámit tyto případy. Myslí rovněž na francouzskou církev, aby s vědomím této hrozivé skutečnosti, ve spojení Pánovým utrpením za jeho nejzranitelnější děti, nastoupila cestu vykoupení.

Papež v modlitbách svěřuje Pánu Boží lid ve Francii, zvláště oběti, s prosbou, aby jim poskytl útěchu a potěšení a aby skrze spravedlnost došlo k zázraku uzdravení."

(job)

5. října 2021, 14:54