Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Turkson: Rehabilitovat domorodé potravinové systémy

Ghanský kardinál Peter Turkson, prefekt Úřadu pro integrální lidský rozvoj, ve svém vystoupení na předsummitu OSN o potravinových systémech v Římě vyzval k docenění drobných domorodých a tradičních zemědělců, "kteří udržují zdravý vztah k půdě, kterou obdělávají".

Aby se celosvětová produkce potravin zvýšila o více než 50 %, a zajistilo se zásobování více než 9 miliard lidí, kteří by měli do roku 2050 obývat planetu, "je nutné podporovat původní potravinové systémy". Proto je zapotřebí navázat trvalý dialog s domorodými obyvateli celého světa, který by umožnil vypracování globální veřejné politiky, jež ocení klíčovou roli drobných domorodých a tradičních zemědělců v boji proti potravinové chudobě. Ghanský kardinál Peter Turkson, který stojí v čele Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj o tom promluvil na pre-summitu OSN o potravinových systémech probíhajícím v Římě pod názvem "Domorodé potravinové systémy a přirozená strava". Ve svém vystoupení vysvětlil, že využívání těchto potravinových systémů, definovaných jako "agroekosystémy", bude užitečné zejména v oblastech citlivých na klimatické změny (např. proměnlivost srážek, teplota, sucho, povodně)".

Sedm sociokulturních regionů určených FAO

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) v tomto ohledu definovala sedm sociokulturních regionů se zastoupením zemědělců využívajících tradiční postupy: Afrika; Asie; Střední Amerika, Jižní Amerika a Karibik; Arktida; střední a východní Evropa, Ruská federace, Střední Asie a Zakavkazsko; Severní Amerika a Tichomoří. Podle prefekta vatikánského úřadu je druhým nutným krokem indentifikace a docenění neformálních institucí, které umožnily přetrvání těchto potravinových systémů v průběhu času.

Podpořit obnovu zrušených domorodých institucí

Vzhledem k tomu, že velká část světové půdy  "je domorodým prostorem", dospěl Turkson k závěru, že obnova systémů správy biokulturních zdrojů na celém světě musí počítat se zachováním  a v některých případech i obnovením domorodých institucí na mnoha úrovních. Ghanský kardinál ve svém projevu připomněl, že mnohé studie o původní produkci potravin ukázaly její potenciál i v případě změn klimatu a způsobu využívání půdy. Domorodí obyvatelé si zachovali poznání a znalosti, které mohou být využity na územích s potravinovou chudobou.

Komerční zemědělství škodí původním potravinářským druhům

S odkazem na studie o produkci původních potravin na Havaji a v Austrálii kardinál Turkson zdůraznil, že používání tradičních technik se ukázalo jako klíčové pro životaschopnost a odolnost původních plodin a potravinářských druhů, zatímco zavádění cizích druhů spolu s umělými hnojivy tuto životaschopnost “vážně podkopává”, jak to ukazuje například tradiční zemědělství v Africe. Vytváření nových podmínek pro původní druhy, jak to dělá komerční zemědělství, může být škodlivé, stejně jako užívání chemických hnojiv (účinných pouze tehdy, když je půda mrtvá), pesticidů a zemědělských strojů (užitečných pouze tehdy, když je třeba obdělávat velkou plochu)". Tyto metody jsou často neúčinné nebo úrodnou půdu dokonce poškozují. Užívání těchto z ekologického hlediska ničivých prostředků je však nezřídka vedeno výlučně ekonomickými zájmy, konstatoval vatikánský kardinál.

(job)

28. července 2021, 11:39