Hledejte

Arcibiskup Oscar Rizzato s Benediktem XVI. Arcibiskup Oscar Rizzato s Benediktem XVI. 

Zemřel almužník dvou papežů – arcibiskup Rizzato

Ve věku 91 let zemřel almužník dvou papežů italský arcibiskup Oscar Rizzato. Jmenován byl sv. Janem Pavlem II. v roce 1989 a v úřadu setrval ještě v prvních dvou letech potifikátu Benedikta XVI. Dokud mu to zdraví dovolovalo pokračoval ve službě jako duchovní asistent vatikánského vikariátu. Zemřel 11. ledna v padovské nemocnici, necelý měsíc před devadesátými druhými narozeninami.

Oscar Rizzato absolvoval klasickou kněžskou formaci v padovském seminářii a na kněze byl vysvěcen v roce 1954. Již jako kněz a učitel místního kymnázie vystudoval na tamní univerzitě křesťanskou archeologii. Do Říma jej povolal papež Jan XXIII. a pověřil jej prací v archivu státního sekretariátu a Sekretariátu pro latinské písemnictví. Za Pavla VI. se stal minutantem, tedy podílel se na vytváření konceptů vatikánských dokumentů. S novým pontifikátem povýšil na vedoucího úřadu Státního sekretaritátu a v roce 1987 se stal asesorem pro obecné záležitosti. O dva roky později (23. prosince 1989) vybral Jan Pavel II. monsignora Rizzatiho za svého almužníka. 6. ledna 1990 mu udělil biskupské svěcení a arcibiskupský titul. V čele papežské dobročinné pokladn stál 17 let. Po rezignaci na úřad z důvodu věku zůstal ve Vatikánu a sloužil při augustiniánské farnosti sv. Anny. V roce 2015 byl na svou žádost začleněn do řádu augustiniánských kanovníků.

(job)

14. ledna 2021, 16:48