Hledejte

2019.03.29 Papa Francesco confessione 2019.03.29 Papa Francesco confessione 

Plnomocné odpustky a kolektivní absoluce v situaci koronavirové krize

Apoštolská penitenciárie vydala dekret o plnomocných odpustcích a nótu o kolektivním rozhřešování.

Zmíněný dekret uděluje zvláštní plnomocné odpustky věřícím, postiženým virovým onemocněním Covid-19, jinak nazývané Koronavir, jakož i pracovníkům ve zdravotnictví, příbuzným a všem těm, kdo jakýmkoli způsobem – i modlitbou – pečují o nemocné. Vzhledem ke krizové situaci, která nastala zvláště v některých lokalitách, oznamuje Apoštolská penitenciárie zvláštní nótou, týkající se udělování svátosti smíření, že v těchto místech vstupuje v platnost možnost, kterou uvádí Kodex kanonického práva (kán. 962, § 2 CIC), totiž „rozhřešení více kajícníků najednou bez předchozího jednotlivého vyznání“.

 

(mig)

20. března 2020, 15:50