Hledejte

2020.01.17 CONCILIO VATICANO II 2020.01.17 CONCILIO VATICANO II 

Misál z roku 1962: nové preface a památky svatých

Kongregace pro nauky víry vydala dva dekrety, týkající se mimořádné formy římského ritu. Kněží, kteří slouží liturgii podle předkoncilního misálu z roku 1962, mají proto nyní možnost používat sedm nových prefací, a zároveň byly stanoveny zásady, podle nichž mohou zohledňovat liturgické památky světců, kanonizovaných po roce 1960.

Oba příslušné dekrety Quo magis  a Cum sanctissima, jsou představeny dvěma doprovodnými nótami (Quo magis ZDE a Cum sanctissima ZDE). Nové preface a liturgické památky jsou volitelné, takže jejich konkrétní použití záleží na celebrantovi.

Čtyři nové preface vznikly v rámci pokoncilní liturgické reformy a berou v potaz antické prameny. Jde o preface o andělech, svatém Janu Křtiteli, o mučednících a jedna svatební. Tři další preface byly používány již v místních církvích ve Francii a Belgii. Jsou to preface ze slavnosti Všech svatých a svatých patronů, o Nejsvětější svátosti a preface ke konsekraci kostela. V otázce nových liturgických památkách světců však nebylo rozhodnuto o doplnění nových světců do předkoncilního kalendáře a namísto toho byly stanoveny zásady, podle nichž mohou být noví světci připomínáni v mimořádné formě římského ritu.

 

(mig)

26. března 2020, 15:02