Hledejte

Vatican News
2018.08.31 Acqua 2018.08.31 Acqua 

Aqua fons vitae – nový vatikánský dokument

Zvyšovat povědomí o důležitosti vody jako prameni života pro člověka i celou planetu a podporovat iniciativy na lokální úrovni – tyto cíle si klade nový dokument vatikánského Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, zveřejněný v závěru měsíce, na který připadl Světový den vody (22.3.).

Zhruba padesátistránkový text, dostupný v angličtině pod titulem “Aqua fons vitae. Orientations on Water, symbol of the cry of the poor and the cry of the Earth”, se člení podle tří aspektů, souvisejících s tímto cenným zdrojem. Zabývá se otázkou pitné vody, užitkové vody sloužící v řadě lidských činností, zejména zemědělství a průmyslu, a konečně výskytem vody v přírodě, počínaje řekami a podzemní vodou přes jezera po moře a oceány. Závěrečná část dokumentu předkládá reflexi o výchově a integrálním rozvoji.

Vatikánský úřad dále oznamuje, že se zabývá nakládáním s vodou a hygienou v širším slova smyslu ve zdravotnických zařízeních, která spravuje katolická církev. “Katolická církev byla tradičně průkopnicí v oblasti zdravotní péče a ošetřovatelství na všech kontinentech”, vysvětluje se v textu, a proto studie o fungování vzorku katolických nemocnic může být výchozím bodem pro další hledání zdrojů a operační plány.

 

(jag)

31. března 2020, 13:07