Hledejte

Vatican News
Kardinál Reinhard Marx Kardinál Reinhard Marx  (ANSA)

Kardinál Marx: Konstruktivní dialog s papežem

Polemiky kolem německé „synodální cesty“ byly předmětem jednání kardinála Reinharda Marxe s papežem Františkem a kardinálem Ouelletem. Jejich výsledky budou zahrnuty do synodálního procesu.

Předseda německého episkopátu kardinál Marx přijel v minulém týdnu do Říma na setkání kardinálské a ekonomické rady Svatého stolce. Čekala ho však rovněž série schůzek v návaznosti na kontroverzní otázky tzv. „synodální cesty“ německé církve. Prohlášení zveřejněné Německou biskupskou konferencí mluví o „konstruktivním dialogu“, jehož závěry budou zahrnuty do synodálního procesu. Kardinál Marx předal Františkovi také zvláštní list tzv. rozšířené spojené konference, která kromě biskupů zahrnuje také členy Centrálního výboru německých katolíků a nese proto rovněž podpis prof. Thomase Sternberga. Dokument se hojně odvolává k Františkovu listu Putujícímu Božímu lidu v Německu, který poukazuje na „Sensus Ecclesiae“ jako základní princip, kterým se mají místní církve řídit. „Pokaždé, když se jednotlivá církevní komunita snažila vyjít ze svých problémů sama, spoléhajíc pouze na své síly, metody a inteligenci, nakonec pouze znásobila a posílila problémy, jež chtěla překonat,“ stojí v tomto listu. Synodální cesta proto nesmí být „osamocená ve zvláštnostech“.

List předaný Františkovi kardinálem Marxem potvrzuje vůli nenechat se zavléct do schizmatických postojů. „Podobně jako vy, také my si uvědomujeme, že je nezbytné zahájit tuto naši cestu od „primátu evangelizace“. Jsme odhodláni strukturovat synodální cestu jako „duchovní proces“. Jsme s vámi spojeni v jediném „Sensus Ecclesiae“, protože si dobře uvědomujeme význam jednoty celé církve a situaci v místní církvi, a protože účast celého Božího lidu je pro nás velmi významným aspektem.“

Signatáři listu představují papeži ústřední témata synody („Moc a sdílení moci v církvi, účast a podíl na misijním poslání“, „ Kněžská existence dnes“, „Žena v církevních službách a úkolech“, „Život ve vydařených vztazích – prožívání lásky v sexualitě a v páru“) a dodávají: „Dospěli jsme k závěru, že se musíme konftonotvat s těmito tématy, pokud se chceme poučit ze zneužívání duchovní moci, jež hluboce otřásá naší církví a celou společností, a chceme-li na prvním místě zlepšit předpoklady pro evangelizaci nás samých, abychom mohli důvěryhodně vydávat svědectví o Radostné zprávě v dnešním světě. Potřebujeme atmosféru otevřeného a uctivého dialogu, abychom společně hledali řešení.“

(job)

23. září 2019, 17:03