Hledejte

Vatican News
Papež František a ekumenický patriarcha Bartoloměj (25.5.2014) Papež František a ekumenický patriarcha Bartoloměj (25.5.2014) 

Bartoloměj: „Dar Petrových relikvií je klíčovým krokem směrem k směrem k jednotě“

Relikvie svatého Petra darované „naším bratrem papežem Františkem jsou novým milníkem na cestě sblížení, klíčovým krokem v dialogu lásky, zahájeném před více než padesáti lety našimi předchůdci“, říká ekumenický patriarcha Bartoloměj v exkluzívním rozhovoru pro Vatican News a Osservatore Romano. Otázky kladl ediční ředitel vatikánských sdělovacích prostředků Andrea Tornielli.

Svatosti, jaká byla vaše první reakce, když jste obdržel od papeže Františka darem schránku s devíti fragmenty kostí, považovaných za relikvie apoštola Petra?

„Musíme přiznat, že zpočátku jsme byli velmi překvapení, když jsme se dozvěděli, že Jeho Svatost, náš bratr papež František, je odhodlán darovat nám takový poklad. Jeho gesto mnohé překvapilo. Dokonce ani delegace ekumenického patriarchátu, jež byla v Římě na patronátní slavnosti naší sesterské církve, nic takového neočekávala. Zpravidla jsou události tohoto druhu předmětem protokolárních diskusí. Tak tomu ale tentokrát nebylo. S veškerou upřímností si vážíme tohoto daru, který je projevem spontánnosti, znamením pravé bratrské lásky, která dnes pojí katolíky a pravoslavné.“

 

 

Jaký význam má toto gesto?

„Můžeme rozlišit přinejmenším tři hluboké významy. Především, příjezd relikvií svatého apoštola Petra do sídla Ekumenického patriarchátu v Konstantinopoli je sám o sobě požehnáním. Svatý Petr je ústřední postavou svatosti, protože je apoštolský a po mnoha stránkách blízký všem křesťanům. Je apoštolem vyznání, ale zároveň také zapření. Svatý Petr je svědkem vzkříšení, znamením naděje pro všechny křesťany. Druhý význam, který by měl být připomenut, je vztah bratrství, který pojí sv. Petra a sv. Ondřeje, patrona Ekumenickho patriarchátu. Stejným způsobem, jakým jsou tito dva apoštolové bratřími podle těla, tak také naše církve v Římě a Konstantinopoli jsou sestrami. A konečně třetí význam je ekumeničtější a odkazuje k hledání jednoty a společenství. Tento dar našeho bratra papeže Františka je novým milníkem naší cesty sblížení, klíčovým krokem dialogu milosrdné lásky, zahájeném před více než padesáti lety našimi předchůdci; dialogu, který byl nyní svěřen požehnání svatého apoštola Petra. Připomeňme jen tato apoštolova slova, která v našem aktuálním kontextu nabývají velice zvláštních dimenzí: „Mějte se proto navzájem rádi upřímně a vroucně. Vždyť se vám dostalo nového života, a to ne plodivou silou pomíjející, ale nepomíjející: živým a neproměnným Božím slovem (1 Pt 1, 22b-23).“

Řekl konstantinopolský patriarcha Bartoloměj v rozhovoru pro vatikánská média.

(job)

14. září 2019, 19:03