Vatican News
Rodný dům Jana Pavla I. Rodný dům Jana Pavla I. 

Dvě místnosti, kamna a stáj – skromný domov papeže Lucianiho

Stua – tak se v dolomitském nářečí říká jediné místnosti vytápěné díky majolikovým kamnům. Mezi těmito čtyřmi stěnami spatřil světlo světa budoucí papež Jan Pavel I. Jeho rodný dům v Canale d´Agordo, obci severoitalské provincie Belluno, byl veřejnosti zpřístupněn dnes odpoledne.

„Je to velmi prosté stavení z 18. století, ke kterému přiléhá seník se stájí. Budovu tvoří dva sklepy a dvě místnosti v prvním patře“, vysvětluje správce nového muzea, Loris Serafini:

„Je tu pokoj, kde se Albino Luciani 17. října 1912 narodil a byl vzápětí pokřtěn kvůli hrozícímu nebezpečí smrti. Měl kolem krku obtočenou pupeční šňůru a zásah porodní báby mu zachránil život. Kamna v této místnosti dosud fungují. Pak je tu kuchyň, kde vyrůstal s maminkou a kam se vracel navštívit bratra. Ve sklepech tatínek v zimě opracovával dřevo. Luciani udržoval s rodinou pevný vztah a opakovaně přijížděl do rodného domu i jako biskup a patriarcha. Dům obýval až do své smrti v roce 2008 jeho bratr Edoardo a poté jej papežovi příbuzní prodali diecézi Vittorio Veneto, což na řadu let zbrzdilo jeho otevření. Dnes ale došlo ke změně, očekáváme brzkou beatifikaci. Proto se budovy ujala nadace Albina Lucianiho, která díky anonymnímu dárci v obci otevřela rovněž muzeum Jana Pavla I. Zatím se skromnou expozicí, ale už letos v zimě zahájí rekonstrukci, aby rozšířila zpřístupněné prostory.“

Po stopách papeže, který roku 1978 zemřel pouhých 33 dní po nástupu na Petrův stolec, se dnes vydávají zejména lidé, které oslovuje jeho jednoduché vystupování, empatie, odmítnutí vnějších známek moci a autorita pojímaná jako služba, dodává ředitel Muzea Jana Pavla I.:

„Rčení, že nikdo není ve vlasti prorokem, platí tak trochu pro všechny. Staří lidé, kteří viděli papeže Lucianiho vyrůstat, si ho vážili a prokazovali mu úctu. Dnes, po mnoha letech, ho nejvíce uctívají zahraniční návštěvníci a zejména mnozí mladí lidé z jihu – z jižní Ameriky a z Afriky. Ze severu světa, ze severní Evropy přichází málokdo. Proudí sem naopak mnoho lidí ze zemí, které byly blízké zornému úhlu papeže Lucianiho.“

Uzavírá ředitel nově otevřeného Muzea Jana Pavla I. v obci Canale d´Agordo, v jehož konferenčním sále se dnes konala rovněž prezentace biografického svazku o kanonickém procesu papeže Lucianiho (Albino Luciani. Giovanni Paolo I.  Biografia ex documentis. Dagli atti del processo canonico, Tipografie Piave 2019). Kniha tří autorů (vicepostulátorky Stefanie Falascové, spolupracovníka na kanonizačním procesu Davida Fiocca a historika Maura Velatiho) přináší přehled více než dvou set procesních stání, během nichž bylo vyslechnuto 167 svědků (k nimž je nutno připojit dalších 21 mimoprocesních výpovědí). Knihu představil kard. Beniamino Stella, prefekt Kongregace pro klérus a postulátor beatifikační kauzy Jana Pavla I. Mezi publikovanými svědectvími vynikají výpovědi Benedikta XVI., lékaře Renata Buzzonettiho, který konstatoval Lucianiho smrt, a řeholnice Margherity Marin, která za Jana Pavla I. sloužila v papežské domácnosti.

(jag)

2. srpna 2019, 13:59