Vatican News
Nově jmenovaný biskup Jorge Pierozan Nově jmenovaný biskup Jorge Pierozan 

Pastýř brazilských Romů se stal biskupem v Sao Paulu

Otec Jorge Pierozan, známý jako „otec Rocha“, žil už od seminárních let mezi kočovníky. Dnes se podílí na jejich pastoraci v celé Brazílii. Papež František jej povolal, aby jako pomocný biskup pomáhal kardinálu Schererovi při vedení arcidiecéze Sao Paulo, která čítá téměř pět milionů věřících.

O. Jorge Pierozan, ročník 1964, bydlel v romském táboře už jako seminarista a později pracoval jako klaun v cirkusu. Kněžské svěcení přijal v roce 1997, stal se farářem u Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Sao Paulu a vikářem jednoho z šesti regionů rozlehlé arcidiecéze, avšak jeho kontakt s brazilskými Romy nikdy neustal. Sám je totiž vnukem romské ženy, která se provdala za italského emigranta. Mezi latinskoamerickými státy je Brazílie zemí s nejpočetnější romskou komunitou – statistiky hovoří o nejméně 800 tisících lidí, tedy 0,4% obyvatel. Romové sem přišli v polovině 16. století z Portugalska, odkud byli vypovězeni. Mnozí z nich dosud mluví romsky a jako jinde ve světě se potýkají s řadou předsudků.

„Mezi Romy jsem našel některé ze svých nejlepších přátel“, vypráví otec Rocha v nedávném interview. „Naučil jsem se je milovat a bránit, naučil jsem se s nimi modlit. Vládci od severu po jih dělají příliš málo, anebo nic, aby jim dodali důstojnost. Katolická církev je naopak miluje“.

Pro nového saopaulského pomocného biskupa bylo nicméně zásadní setkání s italským misionářem, o. Renatem Rossem, který se celoživotně věnuje pastoraci Romů na různých světadílech, dnes v bangladéšské diecézi Khulna. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let nicméně průkopnicky upozorňoval na existenci brazilských Romů. Právě s tímto knězem a dalšími dvěma spolužáky prožil tehdejší seminarista a dnešní biskup roční seminář ve stanovém romském táboře.

(jag)

26. července 2019, 13:39