Vatican News
Kardinál Parolin při rozhovoru s Massimilianem Menichettim Kardinál Parolin při rozhovoru s Massimilianem Menichettim 

Kardinál Parolin: Papež v Rumunsku připomene křesťanské kořeny Evropy

V pátek 31. května se papež František vydá na návštěvu Rumunska. Během této své třicáté zahraniční cesty blahořečí sedm řeckokatolických biskupů, mučedníků komunistického režimu. Ve stopách Jana Pavla II., který navštívil tuto zemi právě před 20 lety, chce římský biskup přinést poselství jednoty, jak jej hlásá rovněž oficiální motto cesty: „Kráčíme společně“.

Návštěva Rumunska se ponese rovněž v silně mariánském duchu, připomíná v rozhovoru tradičně představujícím zahraniční papežské cesty kardinál státní sekretář Pietro Parolin:

„Odjezd připadá na den, v němž latinská církev slaví Navštívení P. Marie. Připomíná si Marii, která se vydává na cestu, aby posloužila své sestřenici Alžbětě. Také motto této papežské cesty tedy nese silně mariánský akcent. Ukazuje ke společné cestě podle Mariina stylu, tedy v pokoře, službě a milosrdné lásce k nejpotřebnějším. Myslím, že papež odjíiždí právě v tomto postoji a v tomto duchu: chce se stát poutníkem, aby sdílel cestu křesťanských společenství i občanské společnosti v Rumunsku. Chce jako pastýř povzbudit ve víře své bratry a sestry, maje na paměti také bohatství jazyků a obřadů, které charakterizuje církev v Rumunsku. Chce se stát svědkem milosrdné lásky především k mladým, které povzbuzuje k pěstování kultury setkání, jež dovoluje skutečně postupovat společně v historickém okamžiku, kdy převládají roztržky a protiklady. Myslím, že Svatý otec chce tuto cestu podniknout právě v tomto duchu.

Papež se setká s latinskou a řeckokatolickou komunitou v zemi s pravoslavnou většinou. Cesta má tedy nutně také silně ekumenický ráz.

Ano, to je rovněž význačný rys této cesty. Připomeňme si, že právě před dvaceti lety, v květnu roku 1999, navštívil Rumunsko sv. Jan Pavel II. Byla to cesta, kterou lze označit za historickou, protože otevřela brány k návštěvám dalších zemí s pravoslavnou většinou. Všichni si vzpomínáme na volání, které tehdy stoupalo z náměstí: „Jednota! Jednota!“ Byl to bezpochyby první a základní krok. Papežova nynější cesta chce pokračovat v těchto stopách, chce být dalším krokem kupředu v tomto smyslu, pracovat pro ekumenismus. Z ekumenického hlediska je myslím nutné zdůraznit dvě věci: jednak poukázat na Rumunsko jako na křižovatku, kde se setkává Východní a Západní Evropa, na roli mostu mezi různými kulturami, jak to ukazuje také velmi bohaté umělecké dědictví. Druhou věcí je společné svědectví. V Rumunsku můžeme mluvit o ekumenismu, který papež nazývá ekumenismem krve. Věřící katolické i pravoslavné církve totiž trpěli společně pod ateistickým režimem, který pošlapával náboženskou svobodu a práva věřících. Uskutečnili tedy jednotu v utrpení, v mučednictví. My doufáme, že tito naši bratři, kteří jsou již v nebi a po utrpení prožitém na zemi se těší Boží slávou, napomohou v pokračování této cesty.

Na mariánském poutním místě Sumuleu-Ciuc přivítá papeže převážně maďarská menšina žijící v Transylvánii. Někteří – tak trochu provokativně – mluví o cestě v rámci cesty. Je tomu tak?

V Rumunsku můžeme hovořit o obrazu, který použil již sv. Jan Pavel II., když mluvil o Mariině zahrádce, ve smyslu pestré zahrady. Najdeme tam různé komunity. Mezi katolíky latinského obřadu se mluví rumunsky, maďarsky, polsky a chorvatsky, dále je tu také arménská komunita. Také v pravoslavné většině najdeme různá etnika a Maďaři jsou mezi nimi významně zastoupeni. Myslím, že všichni známe papežův důraz a neustálé upozorňování na úctu k různých složkám společnosti, k různosti tradic, kultur a zvyklostí v rámci jedné země. Myslím, že papež bude postupovat v tomto smyslu, tedy vybídne k respektu v rámci jednoty. A na tomto poutním místě zazní tato výzva obzvláště silně. Bude to výzva ke společné cestě, jak to zdůrazňuje také motto této návštěvy, výzva k překonání historických roztržek a přitakání jednotě sdílené víry.

Jak jste již připomněl, František přijíždí do Rumunska 20 let po návštěvě sv. Jana Pavla II. Jaké poselství přináší dnes?

Myslím, že papež přináší povzbuzení. Rumunsko prožilo ve svých dějinách těžké chvíle: cizí okupaci, dlouhé období ateismu… Od roku 2007 se stalo součástí Evropské unie a přineslo jí značný příspěvek, počínaje  kulturním dědictvím. Nedávno na vrcholové schůzce v Sibiu bylo poukázáno na význam míru, na dlouhé období míru zajištěné Evropskou unií, na prosperitu a pokrok, které přinesla. Papež přirozeně poukáže k zakládajícím hodnotám této Evropy a také na křesťanské kořeny, protože tyto hodnoty, jako je důstojnost člověka a solidarita, nacházejí pevné zakotvení právě v křesťanské kultuře, jejímž nositelem je také Rumunsko. Bude to tedy povzbuzení k tomu, aby Rumunsko nadále přispívalo k budování Evropy, která – jak doufáme – bude stále pevnější a založená na základních hodnotách, které jsou hodnotami křesťanskými.

Připravil Massimiliano Menichetti, překlad Johana Bronková

 

29. května 2019, 16:31