Hledejte

Vatican News
Kardinál Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregace pro katolickou výchovu Kardinál Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregace pro katolickou výchovu  (ANSA)

Prefekt Kongregace pro katolickou výchovu: Transparentnost jako lék pálící v ráně

Čtyřdenního setkání o ochraně nezletilých se účastní 114 předsedů biskupských konferencí, nejvyšší představitelé východních církví, řeholníků a řeholnic, ale také nejvyšší představitelé vatikánských úřadů.

Na konci prvního dne shrnuje své dojmy kardinál Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregace pro katolickou výchovu. Připomeňme, že na celosvětový meeting bezprostředně naváže setkání všech vatikánských organismů, jejichž agneda se týká péče o děti a mládež.

„Papež František nás v úvodu vyzval, abychom byli v hledání řešení jednotní a konkrétní v rozhodování. První přednáška nám pak nabídla duchovní a teologický rámec motivující naši práci. Ukázala, že nejde pouze o funkčnost nebo o defenzívní postoj, nýbrž že důvody najdeme v evangeliu samém. Následovala relace mons. Scicluny, která byla trochu techničtějšího rázu, ale nezbytná k tomu, aby poukázala na platné normy. Odpoledne jsme pak vyslechli kardinála Salazara, který mluvi  o delikátním úkolu biskupa, který musí být zároveň pastýřem i soudcem. Poukazoval také na význam toho, že biskup je součástí kolégia celé církve, pastýřů, jejichž úkolem je spojovat spravedlnost a lásku.“

Z různých stran slyšíme požadavek po zveřejnění statistik ohledně zneužívání v církvi…

„Je to legitimní, ale také důležitý požadavek, abychom si vytvořili přesný obraz situace. Nejsme totiž tam, co v minulosti, něco se změnilo. Čísla nám mohou pomoci k porozumění, jak se podařilo v této věci pokročit a kde situace stagunuje. Zdá se totiž, že v některých zemích trestních oznámení ubylo, v jiných se patrně teprve objeví. Důležité je pochopit, zda negacionismus skončil – jakkoliv je vždy bolestné vidět, že k těmto věcem dochází. Je to však nutné jako lék pálící na ráně - anebo zda je nutné pokračovat v procesu vedoucímu k větší transparentnosti.“

Velmi silně zapůsobila na všechny přítomné ranní svědectví obětí zneužívání, dosvědčuje kardinál Versaldi:

„Slova obětí opravdu zasahují srdce každého pastýře, ale také každého člověka se zdravým rozumem. Tito lidé byli nesmírně poškozeni ve fázi svého dozrávání a nesou si tyto rány po celý život. Proto soucit, přijetí a pomoc, kterým je jim církev povinována je prvním, nikoli však posledním krokem. Je totiž zapotřebí pokračovat k příčinám a reformovat systém, skoncovat s neřestí klerikalismu, o němž mluvil ve své relaci také kardinál Gómez. Klerikalismus znamená užívání posvátné moci k opačným cílům – a to je nejhorší ze všech špatností.“

(job)

22. února 2019, 15:26