Hledejte

Vatican News
Theodore E. McCarrick Theodore E. McCarrick  (2010 Getty Images)

Svatý stolec zbavil duchovenského stavu bývalého kardinála McCarricka

Papež František s definitivní platností laicizoval kardinála McCarricka, oznamuje to dnešní tiskové sdělení Kongregace pro nauku víry. Emeritní arcibiskup Washingtonu byl shledán vinným ze zneužívání svátosti smíření a z porušování šestého přikázání s nezletilými i dospělými s přitěžující okolností zneužití moci. Oznámení kongregace citujeme v plném znění:

„Dne 11. ledna 2019 kongres Kongregace pro nauku víry vydal závěrečný dekret trestního procesu Theodora Edgara McCarricka, emeritního arcibiskupa Washingtonu, ve kterém byl obviněný shledán vinným z následujících deliktů spáchaných duchovním: nabádání ke hříchu ve zpovědi a porušování šestého přikázání Desatera s nezletilými i dospělými, s přitěžující okolností zneužití moci, a proto mu byl vyměřen trest zbavení duchovenského stavu. 13. února 2019 řádné zasedání (Feria IV) Kongregace pro nauku víry přezkoumalo důvody předložené v odvolání obžalovaného a rozhodlo se potvrdit dekret vydaný kongresem. Toto rozhodnutí bylo oznámeno Theodoru McCarrickovi k datu 15. února 2019. Svatý otec potvrdil definitivní platnost tohoto rozhodnutí učiného v souladu s právem, což kauzu činí res iudicata, tedy rozhodnutou s definitivní platností, nepřipouštějící žádné další odvolání.“

Dnes 88 letý Theodore Edgar McCarrick byl vysvěcen na kněze v roce 1958, v roce 1977 byl jmenován pomocným biskupem v New Yorku. Jeho biskupská kariéra pokračovala od roku 1981 v Metuchen, posléze – o pět let později - již na arcibiskupském stolci v Newarku a od roku 2000 ve Washingtonu, kde záhy získal také kardinálskou hodnost. McCarrick se velmi angažoval v lidskoprávní agendě, opakovaně navštěvoval země jako Čína, Kuba, Vietnam, Filipíny, ale také východní Evropu a Afriku, zejména Rwandu a Burundi. Od roku 1999 byl členem Komise Spojených států pro náboženskou svobodu ve světě.

Podezření z mravnostních deliktů vyústila v době pontifikátu Benedikta XVI. k výzvě, aby se tento již penzionovaný prelát uchýlil do ústraní, a byl mu zakázán rovněž pobyt v diecézním semináři.  McCarrick této výzvy neuposlechl a vystupoval dále jako reprezentant církve  až do září 2017, kdy proti němu vystoupil svědek zneužívaný budoucím kardinálem ještě jako adolescentní mladík. V červnu následujícího roku vybídl papež František na základě hlubšího přezkoumání McCarricka, aby ustal ve výkonu kněžské služby na veřejnosti, a o měsíc později, 28. července 2018, přijal jeho rezignaci na kardinálskou hodnost, potvrdil zákaz veřejné duchovní služby a zavázal jej k životu v modlitbě a pokání. Kanonický proces vyústil v dnes zveřejněné rozhodnutí, které zbavuje Theodora E. McCarricka duchovenského stavu.

(job)

16. února 2019, 12:40